Skip til primært indhold

Fortsat lys i vinduerne på Brørup Sygehus

Region Syddanmark og Vejen Kommune undersøger nu sammen, hvordan Brørup Sygehus kan bruges fremover.

Det blev aftalt på et politisk møde den 13. juni 2008 mellem regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, borgmester Egon Fræhr (V), Vejen Kommune og sundhedsudvalgsformand Tage Sørensen (V), også fra kommunen.

Mødet skal ses i lyset af den detailplan omkring sygehusstrukturen i Region Syddanmark, som regionsrådet sender i høring efter regionsrådsmødet den 23. juni. Ifølge planen skal Brørup Sygehus blandt andet indeholde en veneklinik. Klinikken vil dog kun lægge beslag på en lille del af sygehuset.

”Region Syddanmark vil selvfølgelig gerne medvirke til, at der forsat kan være lys i flest mulige vinduer på Brørup Sygehus”, siger regionsrådsformand Carl Holst.

”Derfor er vi gået ind i dette arbejde”.

”Der bliver flere og flere patienter, der lider af kroniske sygdomme – for eksempel sukkersyge og rygerlunger. Dem vil vi se, om vi kan etablere tilbud til på sygehuset”, siger borgmester i Vejen Kommune Egon Fræhr og fortsætter:

”Det er i fin forlængelse af de nye opgaver Vejen Kommune har fået efter kommunalreformen og den regionale strategi for at hjælpe kroniske patienter”.

Desuden skal der snakkes med de praktiserende læger i Brørup for at høre, om nogle af dem er interesserede i at etablere lægepraksis på Brørup Sygehus.

Regionen og kommunen vil også overveje om sygehuset eventuelt kan rumme socialpsykiatri.

Endelig skal det undersøges nærmere, om der er basis for andre sundhedsfunktioner på matriklen. Det kan både være regionale, kommunale og private udførere.

Arbejdet bliver igangsat snarest muligt og der skal ultimo september gives en foreløbig status til politiske repræsentanter fra Vejen kommune og fra Region Syddanmark.

Både Region Syddanmark og Vejen Kommune ser frem til det videre samarbejde.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune, telefon 79 96 60 04

Udvalgsformand Tage Sørensen, Vejen Kommune, telefon 40 50 84 00

APPFWU02V