Skip til primært indhold

Effektiv psykiatri i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark er den mest effektive psykiatri i Danmark.

Det kan konkluderes på baggrund af en rapport, som Danske Regioner netop har udsendt. Rapporten beskriver regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2007.

Flest i behandling

Region Syddanmark er den mest effektive region, bl.a. fordi der er flest borgere i behandling pr. 10.000 indbyggere. Det gælder inden for såvel børne- og ungepsykiatrien som voksenpsykiatrien.

I børne- og ungepsykiatrien havde Region Syddanmark 149 borgere i behandling pr. 10.000 indbyggere mod et landsgennemsnit på 126. I voksenpsykiatrien var der 262 i behandling pr. 10.000 indbyggere mod et gennemsnit på landsplan på 223.

"Det er dejligt, at vi har så mange i behandling, som vi har i Region Syddanmark, og at det i det hele taget går godt på området. Det kan vi være stolte af. Men det betyder ikke, at vi nu kan hvile på laurbærrene, for der er stadig noget, vi kan gøre bedre. F.eks. få bragt ventelisterne endnu længere ned. Og jeg vil love, at vi fremad har fokus på at gøre det endnu bedre," siger Bente Gertz Hansen (S), der er formand for regionens udvalg for psykiatri.

Korteste venteliste

Når det handler om målet om at tilbyde behandling og undersøgelse af børn og unge inden for to måneder, er Region Syddanmark klart topscorer i forhold til de øvrige regioner.

I Region Syddanmark kommer 75 procent af de børn og unge, der henvises til psykiatrien, til inden for de to måneder. Region Nordjylland ligger næstbedst med 62 procent, der kommer til inden for to måneder. Hovedstaden er på 55 procent, de øvrige regioner er under 50 procent.

Der er altså stadig venteliste i Region Syddanmark, den er bare ikke så lang som i de øvrige regioner.

Bevarelse af sengepladser

Region Syddanmark og Region Nordjylland er i øvrigt de eneste regioner, der fra 2006 til 2007 ikke har reduceret i antallet af normerede sengepladser. I Region Syddanmark er der 5,84 pladser pr 10.000 indbyggere.

Høj prioritet

"Vi folkevalgte får tit kritik for, at psykiatrien ikke får samme opmærksomhed som somatikken. Men de her tal viser jo med al tydelighed, at sådan tænker vi ikke i Region Syddanmark. Vi prioriterer psykiatrien og sætter den højt på den politiske dagsorden. Det kan også ses af, at vi lige har vedtaget en gennemarbejdet plan for fremtidens psykiatri ," siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst, tlf.: 40325210.

Lægelig direktør i psykiatrien Anders Meinert Pedersen, tlf.: 20101931.

APPFWU02V