Skip til primært indhold

Detailplan vedtaget

Regionsrådet vedtog mandag detailplanen for fremtidens sygehusstruktur i Syddanmark. Planen løber op i 17 mia. kr. og vil tage omkring 10 år at gennemføre.

Sygehusplanen skal sikre Syddanmark et tidssvarende, sammenhængende og patientorienteret sundhedsvæsen, og planen omfatter bl.a. placeringen af fem akutsygehuse i Syddanmark, nemlig i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg og Gråsten. Hele planen blev vedtaget af et bredt flertal på 39 ud af 41 stemmer i regionsrådet, bortset fra placeringen af det sønderjyske akutsygehus, der blev behandlet som et delforslag.

Sønderjysk akutsygehus i Gråsten

Der var politisk uenighed om, hvorvidt et nyt akutsygehus skulle bygges i Gråsten.

Et flertal på 21 stemte for placeringen i Gråsten. 19 var imod. En undlod at stemme. Se fordelingen af stemmerne her.

Trods uenigheden om placeringen af akutsygehuset i Sønderjylland er regionsrådsformand Carl Holst (V) yderst tilfreds med dagens vedtagelse.

- Nu sætter vi handling bag ordene. Det er et stort flertal, der står bag mere end 90 % af planen, så vi er nået et stort skridt videre i den udvikling, der skal sikre syddanskerne nogle effektive og tidssvarende sygehuse, siger Carl Holst.

Glæden deles af 1. næstformand, Poul-Erik Svendsen (S):

- Nu har vi fået en afklaring, og nu vil hele Region Syddanmark sætte alt ind for, at vi får det nye sygehus op og stå. Det vil helt sikkert blive en gevinst for sønderjyderne, siger Poul-Erik Svendsen.

Akutplan i høring

I forlængelse af regionsrådets beslutning bliver akutplanen nu sendt i høring med høringsfrist den 1. september 2008.

Høringssvar og den endelige plan for gennemførelsen af den nye sygehusstruktur vil blive forelagt regionsrådet til endelig beslutning ultimo september 2008.

Se hovedpunkterne i akutplanen her.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), mobil 40 32 52 10
1. næstformand Poul-Erik Svendsen (S), mobil 29 20 12 00
Sundhedsdirektør, Jens Elkjær, mobil 29 46 71 25

APPFWU02V