Skip til primært indhold

Detailplan for fremtidens sygehus-struktur lægges nu frem

Der er bred politisk enighed om, at Region Syddanmark skal have fem akutsygehuse, nemlig i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg og Sønderjylland. Her vil speciallæger døgnet rundt være parate til at tage sig af akutte patienter.

Detailplanen skal nu igennem sidste del af den politiske proces. Den bliver således forelagt gennemførelsesudvalget i dag, forretningsudvalget i morgen og endelig regionsrådet den 23. juni.

Planen bliver behandlet i to dele – et hovedforslag, som der er bred politisk opbakning til - og et delforslag, der er uenighed om.

Hovedforslaget udgør cirka 90 procent af planen. Delforslaget handler om, hvor det nye sønderjyske sygehus skal placeres – Kliplev eller Gråsten – og denne placering er der ikke politisk enighed om.

Det forventes, at der skal stemmes om hovedplan og delplan ved regionsrådsmødet. De planer, der bliver vedtaget, sendes derefter i høring.

Hovedforslaget

Der bygges et nyt universitetshospital i nærheden af Syddansk Universitet i Odense. Det vurderes, at det kan stå færdigt om 8-10 år, og prisen vil være 8 mia. kr. På kort sigt skal der bygges til det nuværende universitetshospital (OUH) for at afhjælpe akutte pladsproblemer. Når det nye universitetshospital er bygget, sælges det nuværende OUH.

Svendborg Sygehus – i løbet af de næste 8-10 år skal der ske en gradvis udbygning og renovering. Prisen for dette vurderes at være omkring 560 mio. kr.

Ringe Sygehus – Rygcentret i Ringe flytter til Middelfart medio 2009. Når det nye universitetshospital er færdigt, flytter neurorehabiliteringen fra Ringe Sygehus, hvorefter Ringe Sygehus sælges.

Nyborg Sygehus – de nuværende funktioner fortsætter indtil videre. På sigt omdannes sygehuset til sammedagssygehus.

Faaborg Sygehus – efterhånden som OUH/Svendborg Sygehus udbygges, flytter opgaverne fra Faaborg til OUH/Svendborg. Sygehuset i Faaborg forventes solgt i 2012.

Sønderborg Sygehus skal i løbet af et til to år modtage opgaver fra Haderslev og Tønder sygehuse. Det vil koste omkring 80 mio. kr. at etablere midlertidige bygninger, der skal rumme disse opgaver. Sønderborg Sygehus sælges, når der er bygget et nyt akutsygehus i Sønderjylland.

Aabenraa Sygehus skal i løbet af de næste par år modtage opgaver fra Haderslev og Tønder sygehuse. Det vil koste omkring 60 mio. kr. at etablere midlertidige bygninger, der skal rumme disse opgaver. Aabenraa Sygehus ombygges og udbygges til psykiatrisk sygehus, når der er bygget et nyt akutsygehus i Sønderjylland.

Haderslev Sygehus omdannes inden for et til to år til sammedagssygehus med en skadeklinik. Når det nye sønderjyske sygehus står færdigt, lukkes sygehuset og sælges.

Tønder Sygehus omdannes inden for et til to år til sammedagssygehus med en skadeklinik. Samarbejdet med DAMP udvikles, og det overvejes, om sygehuset skal sælges, hvorefter Region Syddanmark så kan leje sig ind.

Esbjerg Sygehus skal fra næste år og ni år frem udbygges som akutsygehus. Prisen vurderes til at være omkring 750 mio. kr.

Grindsted Sygehus skal være specialsygehus. Der vil kun være behov for mindre ombygninger for cirka 5 mio. kr. Ombygningen påbegyndes allerede i år.

Brørup Sygehus afleverer sine opgaver til Esbjerg og Grindsted sygehuse inden medio 2009. Veneklinikken fortsætter dog. Det er planen at sælge sygehuset og lade regionen leje sig ind.

Rehabiliteringsopgaverne på Varde Sygehus flyttes til Grindsted Sygehus i løbet af 2009, og derefter sælges sygehuset.

Kolding Sygehus udbygges i løbet af de kommende 8-10 år til akutsygehus. Den samlede pris for udbygningen er knap 1 mia. kr.

Vejle Sygehus indrettes til kræftsygehus, akutsygehus for det medicinske område og planlagte aktiviteter og skal kun bygges om for et mindre beløb.

Fredericia Sygehus’ stationære opgaver flyttes til Middelfart, Vejle og Kolding. Det forventes at kunne ske inden udgangen af 2014. Når det er sket, skal der tages stilling til, om sygehuset derefter skal fungere som sammedagssygehus.

På Give Sygehus flyttes dagklinikken til Vejle Sygehus i løbet af de næste år. Friklinikken fortsætter i Give.

Middelfart Sygehus skal omdannes til rygcenter for hele regionen. Det sker allerede i år og næste år, og det vil koste omkring 30 mio. kr.

Det vil koste omkring 13,2 mia. kr. at realisere hovedforslaget – inklusive grundkøb, p-pladser, helikopterlandingspladser, medicoteknisk udstyr, IT og inventar. Finansieringen skal komme fra regionens egne penge til anlæg, penge fra salg af sygehuse, driftsbesparelser og fra den pulje, som staten har afsat til sygehusbyggeri.

Det er tanken, at det grænseoverskridende sygehussamarbejde skal prioriteres højt i forbindelse med planen realiseres. Grænsen skal åbnes op, så danske patienter kan behandles i Tyskland, og tyske patienter kan behandles i Danmark. Der er allerede indledt forhandlinger om dette grænseoverskridende sundhedsarbejde.

Det præhospitale område udbygges i tre faser i årene 2009-2011.

2009: Døgndækkende lægebil i Esbjerg (i dag deltid), døgndækkende lægebil i Svendborg (i dag deltid), døgndækkende akutbil i Skærbæk og døgndækkende akutbil i Faaborg.

2010: Døgndækkende akutbil i Rødding (i dag deltids lægebil) og døgndækkende akutbil i Grindsted.

2011: Døgndækkende akutbil i Haderslev.

Akutbilen i Sønderborg nedlægges, når nyt akutsygehus i Sønderjylland er bygget.

Delforslaget drejer sig om et nyt akutsygehus i Sønderjylland, der bygges i enten Kliplev eller Gråsten. Det nye sygehus skal erstatte sygehusene i Sønderborg og Aabenraa. Et sygehus i Kliplev vurderes til at blive på 105.000 m2, og et sygehus i Gråsten vurderes til at blive på 87.000 m2. Befolkningsgrundlaget er beregnet til 203.000 ved en Kliplev-løsning og 167.000 ved en Gråsten-løsning.

Uanset om der bygges i Kliplev eller Gråsten, vil den samlede pris blive på omkring 3,7 mia. kr. Afhængig af hvor der bygges, skal der nemlig også bygges til på andre sygehuse.

Medarbejderne på sygehusene er blevet informeret om planerne på møder i formiddag.

På regionsrådsmødet mandag den 23. juni sender rådet forslaget i offentlig høring hen over sommeren.

Regionsrådet forventes at træffe den endelige beslutning på sit september-møde.

Yderligere oplysninger fås hos:

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, mobil 29 46 71 25

APPFWU01V