Skip til primært indhold

Det skal være nemmere at komme frem

Nu skal der for alvor tages fat på at få øget mobiliteten i hele den syddanske region.

Alle de involverede parter i alt, der har med trafik og infrasturktur at gøre, har nemlig taget hul på at tale sammen om, hvordan man løser problemerne.

Det skete i går tirsdag 24. juni, da landets første mobilitetsråd holdt sit første møde i regionshuset i Vejle.

Det er Region Syddanmark, der har nedsat Mobilitetsrådet. Det består af repræsentanter for dansk og international transport og logistik, trafikselskaberne, lufthavnen, vejdirektoratet, erhvervslivet, industrien, jernbanerne, havnene, færgerne, universiteterne, kommunerne, miljøorganisationerne, cyklisterne, de ældre og regionen.

Det vil populært sagt sige, at bl.a. vognmændene, havnene, trafikselskaberne, jernbanerne, lufthavnen og vejstrækningerne rent faktisk taler sammen i rådet. Altså de parter, der på hver sin måde bidrager til trængslen og har problemer med mobiliteten i regionen.

Billund Lufthavn og kollektiv trafik

På mødet, som blev ledet af regionsrådsformand Carl Holst (V), der også er formand for Mobilitetsrådet, enedes deltagerne om en række helt konkrete emner, rådet nu vil tage fat på. Man vil dels afdække de problemer der er på det enkelte område, analysere dem og dernæst komme med forslag til, hvordan de løses på en langsigtet og bæredygtig måde.

Blandt emnerne er:

De biltrafikale trængselsproblemer ved Billund Lufthavn, i Trekantsområdet og på Vestfyn. Forholdene for regionens havne. Lokalisering af tung trafik og transittrafik. Problemerne med den kollektive trafik, herunder togbanen mellem Svendborg og Odense, koordineringen mellem de forskellige transportformer samt hele pendlerproblematikken. Såvel person, som godstrafik over både den dansk-tyske grænse og den mere imaginære grænse mellem Region Syddanmark og Region Midt. Vejnettet og den øvrige infrastruktur. Samt intelligente trafiksystemer.

Et af de emner, rådet allerede så småt tog fat på at diskutere på mødet, er det faktum, at de er meget svært at komme til og fra Billund Lufthavn med kollektiv trafik. Problemerne blev forelagt rådet af lufthavnsdirektør Jørgen Krab Jørgensen.

"Jeg synes generelt, der var en god debat og stemning på mødet. Og da jeg jo især interesserer mig for Billund Lufthavn, var jeg glad for at mærke den opbakning, der var i rådet til at få forbedret forholdene omkring den kollektive trafik til og fra lufthavnen," siger Jørgen Krab Jørgensen.

Et samlet talerør

Frem til rådets næste møde i oktober skal Mobilitetsrådets sekretariat prioritere, i hvilken rækkefølge rådet tager fat på arbejdsopgaverne. Sekretariatet har base i Region Syddanmarks afdeling for Regional Udvikling.

"Lysten til at diskutere og komme med indlæg på mødet viser med al tydelighed, at et forum af den her karakter er den helt rigtige måde at løse problemerne med mobiliteten på. De kan nemlig kun løses ved, at parterne kan sidde over for hinanden og tale åbent sammen. Og jeg fornemmer stor vilje til at få løst de problemer, vi har, både med trængsel og belastning af miljøet. Så jeg forventer mig meget af Mobilitetsrådet, som gerne skulle blive et talerør for hele regionen på det her område," siger Carl Holst.

På mødet blev Sønderborg Kommunes borgmester Jan Prokopek Jensen(S) udpeget som næstformand for Mobilitetsrådet.

Yderligere oplysninger fås hos:

Formanden for Mobilitetsrådet Carl Holst, tlf. 40325210.

Direktør for Regional Udvikling Mikkel Hemmingsen, tlf.: 76631975 / 29201975.

APPFWU01V