Skip til primært indhold

Samråd vejleder myndigheder om udviklingshæmmede lovbrydere

Som den eneste region i landet er Region Syddanmark gået sammen med alle regionens 22 kommuner om at skabe et samråd, der skal vejlede anklagemyndigheden om, hvilke følger det skal have, når en udviklingshæmmet bryder straffeloven.

Samtidig skal rådet løbende udtale sig til domstolene om, hvordan det går med de lovbrydere, der allerede har en dom til tilsyn eller anbringelse på en social døgninstitution.

116 sager det første år

Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark har netop udgivet sin første årsrapport, der viser, at samrådet det første år i alt behandlede 116 sager.

Formålet med samrådet er at sikre, at man finder den rigtige sociale løsning for hver enkelt udviklingshæmmet person, der begår en lovovertrædelse, så løsningen passer til alvorligheden i lovbrudet og lovbryderens adfærd og sociale problemer. Ifølge straffeloven straffes mentalt retarderede nemlig som udgangspunkt ikke, og bliver derfor ikke sat i fængsel, men kan f.eks. dømmes til at skulle være under et tilsyn eller bo på en institution i et vist tidsrum.

Region Syddanmark har fire institutioner for udviklingshæmmede lovovertrædere. Det er Østruplund ved Otterup, Grønnebæk ved Rødding, Bøgeallé 16 i Ribe og Fuglekær Udviklingscenter i Brejning.

Dommerne følger samrådets anbefalinger

Ifølge årsrapporten blev der i 2007 i hele regionen afsagt i alt 16 nye domme over udviklingshæmmede, som samrådet havde udtalt sig om. 13 af dommene blev, som samrådet havde anbefalet. Én dom stort set fulgte samrådets anbefaling, mens to domme var mildere, end samrådet havde anbefalet. Derudover har samrådet udtalt sig i 20 sager, der endnu ikke afgjort hos politi og domstole.

Bredt felt af fagpersoner

"Det, der er det essentielle ved at have et samråd, som består af et bredt felt af kompetente fagpersoner, er at finde det indgreb over for lovbryderen, der i tilstrækkelig grad beskytter samfundet mod yderligere kriminelle handlinger og samtidigt tilgodeser den udviklingshæmmede lovbryders behov for hjælp til at opnå en fornuftig tilværelse på den rigtige side af loven," pointerer Anders Møller Jensen, der er socialdirektør i Region Syddanmark.

Rådet består af en psykiater, en centerleder, en psykolog, en kriminalforsorgsleder en juridisk fuldmægtig og to socialfaglige konsulenter. Formand for rådet er jurist i Region Syddanmark Elmer Lauridsen. Region Syddanmark har også sekretariatsopgaven.

"Netop fordi alle kommunerne og regionen arbejder sammen, har vi grundlag for at have et samråd, der får sager nok til at kunne mødes månedligt og give udtalelser på et fagligt højt niveau i disse vanskelige sager. Det ses jo tydeligt på, i hvor høj grad, domstolen følger samrådets anbefaling," understreger Anders Møller Jensen.

Fakta

  • Rådet blev dannet i marts 2007, så tallene for det første år dækker over ti måneder.
  • Samrådet fører tilsyn med 122 udviklingshæmmede lovbrydere. De hyppigste lovovertrædelser er: Vold, brandstiftelse, seksuel omgang med mindreårige, seksuelle overgreb, tyveri og røveri.
  • Se hele samrådets årsrapport her.

Yderligere oplysninger fås hos:

Socialdirektør Anders Møller Jensen, tlf.: 40331574.

Institutionsleder på Fuglekær Udviklingscenter og medlem af samrådet, Anna Lise Bredahl, tlf.: 51232601.

Næstformand i samrådet, socialfaglig konsulent i Region Syddanmark, Lone Christensen, tlf.: 76631067.

APPFWU02V