Skip til primært indhold

Akutbil giver tryghed i Rødding

Borgerne i Rødding, Vejen, Ribe og omegn kan føle sig mere trygge i fremtiden, end de kan nu.

Region Syddanmark vil nemlig fra 2010 oprette en døgnbemandet akutbil i Rødding.

Det vil sige, at der døgnet rundt alle årets dage vil være et vagtberedskab, der kan rykke ud, når uheldet er ude. Et beredskab, som sikrer, at man både kan behandle og stabilisere den tilskadekomne på skadestedet. Derfor er selve kilometerafstanden til akutsygehuset ikke så væsentlig.

Bil med paramediciner

Den præhospitale indsats er den behandling, der sker på et ulykkessted eller dér, hvor en borger bliver så syg, at vedkommende ikke kan transportere sig selv til læge eller på skadestuen.

Akutbilen i Rødding bliver bemandet med en paramediciner. Det er en redder, der er særligt uddannet til også at kunne behandle visse patienter medicinsk under vejledning af en læge.

Hvis der er brug for en læge på skadestedet, kommer lægen i givet fald fra akutsygehuset i Esbjerg, der har en døgnbemandet lægebil, som altså kan komme aktubilen i Rødding til assistance.

"Alt i alt bliver det altså mere trygt at bo i hele området, når den døgnbemandede akutbil bliver en realitet i 2010," siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst, tlf.: 40325210.

APPFWU02V