Skip til primært indhold

Trafik-rapport styrker trafikken i Syddanmark

Motorvejsnettet omkring Vejlefjordbroen og på Fyn skal udbygges, og mulighederne for en tredje Lillebæltsbro skal undersøges. Sådan lyder forslagene fra regeringens Infrastrukturkommission, hvis trafikken ikke skal gå i stå i Syddanmark.

Kommissionen lægger op til enorme investeringer i flere og større veje til den voksende trafik. Anbefalingerne bliver positivt modtaget hos politikerne i Syddanmark:

"Overordnet set er vi godt tilfreds med de anbefalinger, kommissionen kommer med. Det lever i store træk op til det, vi selv har lagt op til og de punkter, vi satte på dagsordenen på den syddanske trafikkonference i november. Det er et vigtigt bidrag til udviklingen i Region Syddanmark." siger fungerende regionsrådsformand Poul-Erik Svendsen (S).

Også borgmester Uffe Steiner Jensen (S) fra Fredericia Kommune og formand for Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark ser positivt på, rapportens anbefalinger vedrørende Syddanmark:

"Øgede statslige investeringer i infrastruktur er en afgørende faktor for fremtidens vækst i regionen. Jeg hæfter mig særligt ved, at det anbefales at undersøge mulighederne for, at etablere en ekstra forbindelse over Lillebælt, med forbindelse til en ny motorvej på den jyske højderyg over Billund".

Udbygning af kollektiv trafik

Kommissionen lægger også op til, at der arbejdes målrettet på at udbygge den kollektive trafik i Jylland, så det bliver mere attraktivt at tage bussen i forhold til bilen. Kommissionen lufter tanken om at bygge flere spor mellem Odense og Århus, så der kan køre flere tog på strækningen. En sådan udbygning falder i god tråd med det syddanske budskab om, at asfalt ikke gør det alene.

"I Syddanmark kan vi kun opfordre til en stærk prioritering af den kollektive trafik – ikke som det eneste, men som et afgørende middel til at imødegå trængslen," siger Poul-Erik Svendsen.

Godstransport til søs

Syddanmark er i særlig grad belastet af godstransport på vejene. Motorvejene i Trekantsområdet var de første i landet, hvor årsdøgnstrafikken for lastvogne overskred 10.000 lastbiler.

"Det ligger lige for, at få en større del af godstransporten lagt over på skibsfarten. Det kræver forbedrede adgange til havnene, og det vil vi som kommuner deltage i løsningen af. Mere godstransport til søs giver også mere plads på vejene," siger Uffe Steiner Jensen.

Samarbejde mellem region og kommune

Uffe Steiner Jensen er også klar til det videre arbejde.

"Arbejdet med at forbedre trafikken, er ikke gjort med rapporten alene. Fra kommunernes side vil vi ufortrødent fortsætte med at bearbejde politikerne på Christiansborg."

"Den her sag har vist, hvor vigtigt samarbejdet mellem region og kommuner er. Jeg er sikker på, at vi nok skal få sat den syddanske dagsorden, når kommissionens anbefalinger skal føres ud i livet," siger Poul-Erik Svendsen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Fungerende regionrådsformand Poul-Erik Svendsen, Region Syddanmark, mobil 29 20 12 00.

Uffe Steiner Jensen (S), borgmester i Fredericia Kommune, formand for Kommunekontaktrådet i Syddanmark, mobil 40 28 09 70.

APPFWU02V