Skip til primært indhold

Syddanmark skiller sig ud

Den politiske styring af Region Syddanmark skiller sig ud i forhold til den måde, politikerne har indrettet sig på i de fire andre regioner.

Det fremgår af den første rapport fra en evaluering af regionernes styreform. Den er udarbejdet af Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.

Åbenhed og demokrati contra effektivitet
Forskellen på Region Syddanmark og de øvrige regioner ligger i balancen imellem regionsråd og forretningsudvalg.

I Syddanmark har politikerne besluttet, at størstedelen af den umiddelbare forvaltning ligger i regionsrådet med 41 medlemmer.

I de fire andre regioner er det forretningsudvalget, der varetager den umidddelbare forvaltning.

Den politiske dynamik

"Vores måde at indrette regionsrådets arbejde på er båret af et ønske om at flytte de politiske beslutninger fra de lukkede udvalg til regionsrådets åbne møder", siger fungerende regionsrådsformand Poul-Erik Svendsen (S) i en kommentar.

"Det hænger sammen med vores værdier om dialog, åbenhed og borgerinddragelse".

"Vi mener det alvorligt, når vi ønsker dialog og borgerinddragelse i beslutningerne. Men det handler også om at inddrage alle regionsrådets folkevalgte medlemmer i beslutningerne som repræsentanter for borgerne".

Poul-Erik Svendsen glæder sig derfor over, at det store flertal af politikerne i det syddanske regionsråd mener, at de er med i de væsentlige beslutninger. Kun 20% har ifølge rapporten en anden holdning.

Parlament eller gummistempel

Det syddanske regionsråd er også det eneste med en forretningsorden, som direkte opfordrer til to eller flere behandlinger af større sager af principiel betydning.

Formålet er at gøre regionsrådet til en form for ’regionalt parlament’, hvor aktuelle sager kan debatteres. På baggrund af debatten kan administrationen så udarbejde løsningsforslag.

Flere rapporter på vej

Rapporten er den første af flere. Forskningsprojektet fortsætter i hele den nuværende valgperiode og slutter med en større rapport og en Ph.D. afhandling i 2009 og 2010.

Yderligere oplysninger:

Fungerende regionsrådsformand Poul-Erik Svendsen, Region Syddanmark. Mobil 29 20 12 00

APPFWU02V