Skip til primært indhold

Sidste chance for at sætte fingeraftryk på udviklingsplan

Efter et lille års arbejde er Region Syddanmark klar til den sidste fase, inden regionsrådet til juni skal vedtage en regional udviklingsplan for Syddanmark.

Forslaget til Regional UdviklingsPlan er i offentlig høring frem til 31. marts 2008.

Det er sidste chance for borgere, organisationer og kommuner, der vil forsøge at sætte et fingeraftryk på de visioner og strategier, der bliver retningsgivende for den langsigtede udvikling i Syddanmark.

Der er oprettet en særlig hjemmeside, hvor man kan læse om planen og se høringsmaterialet, der også ligger på bilblioteker og kommunernes borgerservicekontorer.

- Regional UdviklingsPlan skal give Syddanmark de bedst mulige rammer for udvikling og vækst. Rammerne skal bl.a. tilskynde til løsninger på tværs af sektorområder og geografi. Både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, siger fungerende formand for regionsrådet Poul-Erik Svendsen (S).

Parløb med kommunerne

- Heldigvis har Syddanmark mange stærke sider, som vi bare skal forstå at udnytte rigtigt. Det gør vi bedst i fællesskab.

- Derfor kører regionen parløb med kommunerne om udviklingsplanen, ligesom vi med succes har vi inviteret blandt andet borgere, organisationer, uddannelsesinstitutioner til at deltage i arbejdet, siger Poul-Erik Svendsen.

Regional UdviklingsPlan er en samlet vision og strategi for udviklingen i Syddanmark. Den udgør rammen, når nye planer og initiativer udtænkes i regionen, kommunerne, staten og andre steder.

Katalog over initiativer

På hjemmesiden er det muligt at kommentere og debattere planens fem strategier, ligesom man kan aflevere sit høringssvar til regionsrådet. 

I høringsmaterialet indgår bl.a. et katalog med forslag til initiativer, der kan sætte handling bag visionen. Også på det felt er regionsrådet meget interesseret i at modtage flere forslag.

Hjemmeside, mail eller postvæsenet

Kommentarer og forslag til Regional UdviklingsPlan kan afleveres frem til 31. marts 2008 via hjemmesiden, men kan naturligvis også sendes pr. mail eller med almindelig post.

Elektronisk post: svar@udviklingsyddanmark.dk

Breve sendes til: Region Syddanmark, Damhaven 12. 7100 Vejle. Kuverten skal mærkes: Regional UdviklingsPlan

Yderligere oplysninger:

Fungerende regionsrådsformand Poul-Erik Svendsen. Tlf. 76 63 12 00/29 20 12 00.

Afdelingschef Ebbe Jensen. Tlf. 76 63 19 87/29 20 19 87.

APPFWU01V