Skip til primært indhold

Forslag i offentlig høring

Gode kolleger i syddanske kommuner

Forslag til Regional UdviklingsPlan er i offentlig høring frem til 31. marts 2008.

Regional UdviklingsPlan er en samlet vision og strategi for udviklingen i Syddanmark, uanset om udviklingen drives af regionen, kommunerne, staten eller andre afgørende aktører.

Også kommunernes plan

Forslaget er derfor også resultatet af en løbende dialog med kommuner, borgere, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre interesserede.

Kommunerne deltager i en politisk styregruppe, ligesom en teknisk kommunal referencegruppe har fungeret som faglig sparringspartner undervejs.

Synliggørelse

Vi vil derfor bede jer overveje, om det ikke vil være relevant at synliggøre høringsfasen på jeres hjemmeside og intranet.

Der er oprettet en særlig hjemmeside om Regional UdviklingsPlan og tilknyttede initiativer og strategier. Her er mulighed for debat om planens strategier, ligesom der er mulighed for aflevere høringskommentarer.

Kontaktperson

Ove Kristiansen, Kommunikation. Tlf. 2920 1867.

APPFWU02V