Skip til primært indhold

44 mio. euro til grænseoverskridende projekter

Det sker gennem det såkaldte INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.-samarbejde.

"INTERREG-programmet har allerede givet gode projektresultater og har ført til en gensidig forståelse og tætte relationer på tværs af grænsen. INTERREG IV A-programmet gør det muligt at bygge videre på de gode erfaringer fra samarbejdet under Interreg III A, der begyndte i de tidligere Fyns og Sønderjyllands amter," siger Poul-Erik Svendsen (S), der er fungerende regionsrådsformand i Region Syddanmark.

"Støttebeløbet fra EU i den kommende periode er næsten fordoblet. At det nu fra dansk side involverer hele Region Syddanmark gør blot perspektiverne endnu større. Nu kan samarbejdet nemlig i højere grad målrettes til de store udfordringer, som programregionen står over for i kraft at være brohoved mellem Europa og Skandinavien," siger Kjeld Zacho Jørgensen, der er administrerende direktør i Region Syddanmark.

Parterne bag programmet har valgt at koncentrere udviklingen inden for tre områder:

  • Styrkelse og konsolidering af den regionale videnbaserede økonomi
  • Udvikling af områdets rammebetingelser
  • Samarbejde i hverdagen og integration i grænseregionen.

Der kan søges om støtte til at gennemføre projekter inden for 14 indsatsområder. Man regner med, at der kan gennemføres mere end 100 projekter i perioden. Oven i de 44 mio. euro fra EU, regner man med, at de danske og tyske parter stiller 23 mio. euro til rådighed.

Der nedsættes et fælles INTERREG-udvalg, der skal bestå af 27 danske og tyske politikere og embedsmænd. De får bl.a. til opgave at vælge de projekter, der skal modtage støtte.

Den 7. februar skydes det hele i gang med en opstartskonference. Her deltager repræsentanter fra de institutioner og organisationer, der regner med at lave INTERREG-projekter, og politikere og repræsentanter fra INTERREG-samarbejdet.

Fakta:

Hvad er INTERREG?

  • Finansieres gennem den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU), der er en af EU's strukturfonde
  • Giver økonomisk støtte til samarbejde på tværs af grænser og regioner for at styrke en afbalanceret udvikling af områderne i EU
  • Har eksisteret siden 1991
  • I Europa er der gennemført tre generationer og den 4. er på vej.

EFRU og dermed INTERREG er et led i den europæiske samhøringhedspolitik. I perioden 2007-2013 er der særligt fokus på at gøre EU til den mest konkurrencedygtige, dynamiske og videnbaserede økonomi – herunder at sikre økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Region Syddanmark samarbejder med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg (repræsenteret af Entwicklungsagentur Nord i Flensborg) samt Kreis Rendsburg-Eckernförde, byerne Kiel og Neumünster (repræsenteret af Technologie-Region K.E.R.N.). Det officielle navn for samarbejdet er: "INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N."

Yderligere oplysninger fås hos:

Poul-Erik Svendsen (S), fungerende regionsrådsformand i Region Syddanmark, 29 20 12 00

Kjeld Zacho Jørgensen, administrerende direktør i Region Syddanmark, 29 20 11 00

Trine E. Spohr, fuldmægtig i INTERREG-teamet, 76 63 20 05

APPFWU01V