Skip til primært indhold

Region Syddanmark koger forureningen væk

Netop nu er Region Syddanmark ved at etablere et anlæg på Knullen i Højby på Fyn, der skal fjerne kemikalier under et tidligere renseri. Formålet er at sikre grundvandet i området omkring forureningen.

Den nye metode kombinerer to kendte metoder, som hver for sig, har vist sig at fungere godt. Oprensningen sker ved, at man varmer de øverste jordlag op ved hjælp af elektrisk opvarmede stålrør, der er boret ned i jorden. I de underliggende jordlag pumpes samtidig damp ned, så forureningen koges væk og efterfølgende samles op.

"Metoden er lovende for rensning af nogle af de mange grunde, som er forurenede med klorerede opløsningsmidler. Metoden giver os en ekstra valgmulighed, når vi skal sætte ind overfor de meget forskellige typer forurening, som findes på forurenede grunde," siger projektleder, civilingeniør Hans Skou, Region Syddanmarks Jordforureningskontor.

Effektiv metode, der sparer tid

Den forurenede grund er bebygget, hvilket ville fordyre og til dels begrænse mulighederne for en oprensning med traditionelle rensemetoder.

Region Syddanmark forventer at fjerne 90 - 95 procent af forureningen, der befinder sig under det tidligere renseri. Det betyder, at der vil være en lille rest tilbage i jorden og vandet. Når oprensningen er færdig, skal det vurderes om der er behov for og mulighed for at gøre noget ved denne rest.

Oprensningen ventes at koste ca. 19 millioner kroner, som betales af Region Syddanmark. For at dokumentere kombinationen af de to metoder, har Miljøstyrelsen bidraget til projektet.

"Det betyder, at vores erfaringer fra oprensningen bidrager til at udvikle teknikkerne og derved vil blive til gavn ved lignende forureningssager fremover," forklarer Hans Skou.

Orienteringsmøde om projektet

Inden oprensningen går i gang vil Region Syddanmark invitere områdets beboere til et orienteringsmøde. Her bliver der mulighed for at høre nærmere om oprensningsprojektet. Orienteringsmødet foregår torsdag den 7. februar klokken 19 i Højby Skoles kantine, hvor alle interesserede er velkomne. Adressen er Nørrelunden 20 i Odense S.

Fakta om oprensningen på Knullen:

  • Oprensningen på stedet skal sikre grundvandet og dermed de fremtidige vandindvindingsmuligheder i området.
  • Forureningen stammer fra Knullen 8, hvor der siden 1978 har været renserivirksomhed. Driften af renseriet er nu ophørt. Til rensning af tøjet har virksomheden brugt klorerede opløsningsmidler (PCE, også kaldet perchlorethylen).
  • I de øverste jordlag fjernes forureningen ved opvarmning med ti meter lange stålforede elektriske varmelegemer, der bores ned i det forurenede område, mens et underliggende sandlag samtidig opvarmes med damp, der føres ned ved hjælp af fire dampboringer. Opvarmningen koger forureningen bort.
  • Der forventes brugt i alt ca. 900.000 kilowatttimer strøm, svarende til ca.  250 parcelhuses årsforbrug.
  • Bygherre er Region Syddanmark, mens Arkil A/S Miljøteknik og Krüger A/S står for den praktiske gennemførelse. Niras A/S er regionens rådgiver i denne sag.

Yderligere oplysninger fås hos:

Geolog Niels Just, Jordforurening, Region Syddanmark, telefon 76 63 19 44.

APPFWU02V