Skip til primært indhold

Pressemøde om oprydning i en af Danmarks største jordforureninger

Det vil vi gerne orientere om på et pressemøde torsdag den 28. februar 2008 i Kærgård. På pressemødet kommer vi både med en generel orientering af oprydningsarbejdet, men byder også på en rundvisning i selve plantagen.

Forureningen i Kærgård Plantage er knyttet til seks gruber, hvor det daværende Grindstedværk A/S deponerede spildevand fra 1956 til 1973. Spildevandet, som stammede fra værkets produktion af vitaminer og lægemidler, blev kørt til området i tankbiler og hældt ud i gruberne.

Miljøministeriet og Region Syddanmark indgik i 2007 en fælles aftale om oprensning i Kærgård Plantage. Fra marts og to måneder frem starter de første trin af planen, der blandt andet vil forbedre forholdene på stranden og i klitterne.

Fjerner 5000 tons jord

Arbejdet indebærer, at Region Syddanmark og entreprenøren Arkil Miljøteknik fjerner godt 5000 tons forurenet sand og slam fra grube 1 og 2, der er de værst forurenede gruber.

Når jorden er fjernet bliver hullerne fyldt op med ren jord, så området igen kommer til at ligne den omkringliggende natur. Oprensningen vil også få en positiv effekt på ophold på stranden. Ligesom lugtgenerne i området med tiden vil blive mindre.

Arbejdet bliver udført under meget omfattende sikkerhedsforanstaltninger. Det betyder, at der ikke bliver adgang til området, mens arbejdet står på.

Alle, der arbejder i området, bliver udstyret med særlige sikkerhedsdragter.

Region Syddanmark og Miljøstyrelsen arbejder på at gøre det muligt at vise direkte billeder fra opgravningen på internettet.

Færdig 15. maj

Region Syddanmark forventer at gravearbejdets første etape vil være afsluttet inden 15. maj 2008. Prisen for oprensningen af de to første gruber forventes at blive lidt over 17 mio. kr. Region Syddanmark og Miljøministeriet deler udgifterne. Den samlede indsats for alle gruberne vil løbe over otte år og kommer til at koste ca. 50 mio. kr.

Tilmelding:

Pressemødet bliver holdt torsdag den 28. februar klokken 11 og foregår på Restaurant Stausø, Klintingvej 204 i Stausø ved Henne Strand.

Efter en generel orientering om oprydningen kører vi i fællesskab med traktorbus ud til depoterne. Her fortæller vi, hvordan oprydningen kommer til at foregå. Omkring klokken 13 er der fælles transport tilbage.

Området bliver spæret af umiddelbart efter pressemødet. På mødet fortæller vi også, hvilke muligheder pressen har for at dække oprydningen, mens arbejdet står på.

Af hensyn til bookning er det nødvendigt at tilmelde sig pressemødet. Det kan ske hos kommunikationsmedarbejder Sebastian Cappelen på mobil 26 82 26 83 eller mail sebastian.cappelen@regionsyddanmark.dk senest mandag den 25. februar klokken 12.

Fakta om oprensningen:

Første etape af oprydningsarbejdet omfatter 5000 tons forurenet sand og slam fra grube 1 og 2. Der er i alt seks gruber i Kærgård Plantage. Jorden bliver gravet væk fra to områder, der hver er på størrelse med en parcelhusgrund. Den forurenede jord forventes at blive kørt til destruktion tre forskellige steder. Jorden med den højeste koncentration bliver kørt til Kommunekemi i Nyborg, mens det mindre forurenede jord bliver kørt til Tyskland og Holland.

Læs mere om oprydningsarbejdet på regionens hjemmeside.

APPFWU02V