Skip til primært indhold

Ny sygehusledelse for psykiatrien i Region Syddanmark

Regionsrådet godkendte mandag 25. februar 2008 et forslag til en ny driftsorganisation for psykiatrien i Region Syddanmark. Det betyder, at de nuværende tre psykiatricentre nedlægges pr. 1. marts, så behandlingspsykiatrien i regionen fremover får én fælles sygehusledelse.

Direktionen i Region Syddanmark udpegede i går de to første medlemmer af sygehusledelsen.

Peter Henriksen bliver administrerende sygehusdirektør for psykiatrien i Region Syddanmark

Direktionen i Region Syddanmark har udpeget Peter Henriksen som administrerende sygehusdirektør for psykiatrien i Region Syddanmark.

Peter Henriksen er 49 år og har de seneste 10 år arbejdet som sygehusdirektør i Sygehus Fyn, hvorfra han har stor erfaring med fusioner, og alt hvad det indebærer af sammenlægninger af afdelinger, nybygning og ledelse under forandring. Som direktør for Sygehus Fyn var han også i en årrække direktør for psykiatrien i Svendborg og Middelfart.

Peter Henriksen tiltræder stillingen den 1.marts 2008.

Som administrerende sygehusdirektør får Peter Henriksen det overordnede ansvar for at virkeliggøre den nye driftsorganisation i psykiatrien i Region Syddanmark, som regionsrådet godkendte ved deres møde den 25. februar 2008. Fremover skal én sygehusledelse med en administrerende sygehusdirektør, en lægefaglig direktør og en sygeplejefaglig direktør have ansvaret for driften af psykiatrien i region Syddanmark.

”Med Peter Henriksen får vi en enestående og kompetent person. Han vil med sin store erfaring kunne bidrage til opbygningen af regionens psykiatri”, siger psykiatridirektør Agnete Philipsen, Region Syddanmark.

”Jeg er utrolig glad for at have fået denne stilling. Psykiatrien har en klar målsætning om, at psykiatriens sygehus skal tage afsæt i en klar faglig profil. Det tiltaler mig meget, at udgangspunktet tages i klinikken, der hvor patienterne er”, siger Peter Henriksen.

Peter Henriksen bor i Odense sammen med sin ægtefælle og to drenge på 13 og 17 år.

Anders Meinert Pedersen bliver lægefaglig direktør for psykiatrien i Region Syddanmark

Anders Meinert Pedersen er udpeget som lægefaglig direktør for psykiatrien i Region Syddanmark.
Anders Meinert Pedersen er 46 år og har en bred erfaring fra psykiatrien. I 2004 blev han ansat som psykiatridirektør i psykiatrien i Ribe Amt, og siden juni 2006 har han været psykiatrichef i Region Syddanmark.

Anders Meinert Pedersen tiltræder stillingen den 1.marts 2008.

Som lægefaglig direktør får Anders Meinert Pedersen ansvaret for at sikre psykiatriens fortsatte faglige udvikling. Herunder blandt andet at udvikle det gode patientforløb i psykiatrien, at sikre den lægelige videreuddannelse og at løfte den psykiatriske forskning i regionen.
Den lægefaglige direktør udgør sammen med den administrerende sygehusdirektør og den sygeplejefaglige direktør den sygehusledelse, som har ansvaret for driften af psykiatrien i Region Syddanmark.

”Anders Meinert Pedersen vil med sin erfaring og baggrund blive en vigtig del af psykiatriens nye driftsorganisation”, siger psykiatridirektør Agnete Philipsen.

”Psykiatrien oplever i disse år stigende krav til kvalitet, aktivitet og service. Jeg ser det som en udfordring at være med til at indfri alle disse krav. Jeg tror, vi med en ny samlet driftsorganisation for hele psykiatrien i Region Syddanmark vil være godt rustet til at løse opgaverne”, siger Anders Meinert Pedersen.

Anders Meinert Pedersen er speciallæge i almen medicin og har en master i offentlig ledelse, MPM, fra Syddansk Universitet. I april 2008 afslutter han en master i international sygehusledelse fra Frankfurt School of Finance and Management. Han er gift og har 3 børn på 8, 12 og 14 år. Familien bor i Trelde ved Fredericia.

Sygeplejefaglig direktør på vej

I sygehusledelsen indgår også en sygeplejefaglig direktør. Denne stilling opslås hurtigst muligt, så sygehusledelsen kan blive fuldtallig.

Sygehusledelsen refererer til psykiatridirektøren.

Yderligere oplysninger fås hos:

Psykiatridirektør Agnete Philipsen, Region Syddanmark, 28 99 35 74

Ny administrerende sygehusdirektør, Peter Henriksen, 20 26 14 11

Ny lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, 20 10 19 31

APPFWU01V