Skip til primært indhold

Ny forskning skal nedsætte grov kriminalitet blandt unge

50 af de mest hærdede unge kriminelle på den sikrede ungdomsinstitution Egely på Fyn vil i 2008 blive tilbudt undersøgelse for psykisk sygdom. Det sker i forbindelse med et nyt forskningsprojekt mellem den sociale institution Egely og den børne- og ungdomspsykiatriske afdeling ved Odense Universitetshospital.

Der er en voksende erkendelse af, at udviklingsmæssige og psykiatriske forstyrrelser kan udgøre en væsentlig del af årsagen til grov vold og anden kriminalitet. Flere mindre undersøgelser har vist, at op mod 40-50 procent af børn og unge med svær ADHD (Damp) senere i livet dømmes for kriminalitet.
Der er også en voksende erkendelse af, at eventuelle psykiske lidelser opdages alt for sent hos misbrugende, kriminelle unge – simpelthen for de ikke målrettet undersøges for det.   

Projektet skal udover at indsamle relevant viden til forskningsmæssig brug føre til konkrete forslag til et tværfagligt behandlingstilbud til den enkelte unge.

Projektet ledes af psykiatere og skal endvidere bidrage til at opkvalificere medarbejderne på Egely i psykiatrisk sygdomslære med henblik på, at de kan medvirke til tidlig opsporing, udredning samt behandling af gruppen af unge kriminelle.

En målrettet psykiatrisk behandling vil væsentligt kunne reducere de psykiatriske symptomer og derved formentligt mindske risikoen for, at de unge begår ny grov vold og anden kriminalitet.

Ledende overlæge Jan Jørgensen, den børne- og ungdomspsykiatriske universitetsafdeling siger:
”Jeg er glad for, at vi med dette projekt får mulighed for at kvalificere henvisningen til psykiatrisk behandling af gruppen af unge kriminelle. Det er vigtigt med tidlig udredning og behandlingsstart, så gentagende kriminalitet og et senere liv i retspsykiatrisk regi formentligt kan forebygges helt eller delvist”.

Anders Møller Jensen, socialdirektør i Region Syddanmark, deler glæden over projektet:
”På Egely har vi hidtil kunnet tilbyde en socialpædagogisk indsats - nogle gange i kombination med psykologhjælp. Det er ikke altid tilstrækkeligt til at hjælpe de unge til en bedre tilværelse. Forhåbentlig kan samarbejdet mellem psykiatrien og det sociale område betyde, at de unge får en bedre start på deres videre tilværelse”.

Projektet løber over 1½ år og er finansieret af Sats-puljemidler fra staten.

Fakta

  • Den sociale ungdomsinstitution Egely på Vestfyn, består blandt andet af en landsdækkende sikret enhed med 15 pladser, og en landsdækkende, særligt sikret afdeling med 5 pladser.
  • Egely modtager unge af begge køn fra hele landet. De fleste er i alderen 15-17 år.
  • Som oftest er der tale om, at de unge er blevet varetægtsfængslet i surrogat. Det vil sige, at de på grund af alder anbringes på Egely frem for i et fængsel eller i en arrest.
  • De anbragte unge har typisk meget belastende adfærdsforstyrrelser, der ofte er udadrettede, og de har som hovedregel en kriminel baggrund.
  • Egely behandler cirka 100 unge på årsbasis.

Yderligere oplysninger fås hos:

Ledende overlæge Jan Jørgensen, børne- og ungdomspsykiatrisk universitetsafdeling i Odense, tlf. nr. 6541 4204.

Anders Møller Jensen, socialdirektør, Region Syddanmark, tlf. nr. 4033 1574.

Flemming Pommer, forstander på Egely, tlf. nr. 6440 1637.

APPFWU01V