Skip til primært indhold

Ny driftsorganisation skal fremtidssikre psykiatrien

Regionsrådet har i dag godkendt at der etableres én samlet driftsorganisation i psykiatrien i Region Syddanmark. Beslutningen betyder, at der er skabt sammenhæng mellem psykiatriplanen, der blev godkendt i december 2007 og den fremtidige driftsorganisation.

Da regionsrådet i december 2007 godkendte psykiatriplanen med de fremtidige fire hovedfunktionsområder skete det velvidende at dette ikke ville harmonere med den eksisterende driftsorganisation med tre psykiatricentre. En konstruktion, der tilbage i 2006 var nødvendig at etablere af hensyn til at sikre driften i overgangen fra amter til region.

Den godkendte driftsorganisation medfører følgende ændringer:

  1. De tre nuværende driftscentre i Odense, Haderslev og Esbjerg nedlægges
  2. Der etableres én samlet sygehusledelse for driftsorganisationen. Sygehusledelsen består af en administrerende direktør, en lægefaglig direktør og en sygeplejefaglig direktør. Sammen med direktøren for det psykiatriske område udgør sygehusledelsen for Psykiatrien i Region Syddanmark den strategiske ledelse
  3. Der etableres én administration for driftsorganisationen
  4. Der etableres en planlægning- og en kvalitets- og udviklingsafdeling, der hver både skal tage sig af de strategiske- og mere drifts/udmøntningsrelaterede planlægningsopgaver
  5. Styrkelse af afdelingsniveauet

”Der etableres for mig at se en fremtidssikret, rationel og fleksibel psykiatrimodel. Den fører til styrkelse af det faglige element og den giver mulighed for optimering af administrationen, idet man samler ressourcerne ét sted. Det er vigtigt for at kunne sikre en høj kvalitet i Fremtidens Psykiatri, hvor der bliver stadig større fokus på forskning, kompetenceudvikling og kvalitet”, siger Bente Gertz Hansen (S), formand for regionens psykiatriudvalg.

Der er endnu ikke taget stilling til den fysiske placering af den fremtidige driftsorganisation.

Implementeringen af den ændrede driftsorganisation vil foregå indenfor rammerne af de aftalte personalegarantier og med inddragelse af medarbejder-udvalget.

Den nye driftsorganisation træder formelt i kraft den 1. marts 2008, men vil først være fuldt implementeret ved udgangen af 2008.

Yderligere oplysninger fås hos:

Bente Gertz Hansen, formand for særligt udvalg vedr. implementering af psykiatriplanen, Region Syddanmark, mobil 2172 7102.

Psykiatridirektør Agnete Philipsen, Region Syddanmark, mobil 2899 3574.

APPFWU02V