Skip til primært indhold

Flere investeringer i Vestdanmark

København er som Danmarks hovedstad en naturlig magnet for udenlandske investeringer. Men efter en målrettet indsats for at tiltrække flere udenlandske investeringer til Vestdanmark, er billedet vendt.

I både 2006 og 2007 har Vestdanmark tegnet sig for halvdelen af alle udenlandske investeringer, hvor Invest in Denmark har assisteret. Det viser en analyse fra 2007 fra Invest in Denmark.

"Udenlandske investeringer i regionen betyder ikke kun arbejdspladser, men det styrker også forskningsmiljøet. Derfor er det vigtigt, at Region Syddanmark også får andel i de udenlandske investeringer. Samarbejdet med Invest in Denmark betyder, at de vestdanske regioners kvaliteter også bliver markedsført," siger Poul-Erik Svendsen (S), fungerende regionsformand i Region Syddanmark.

Fremme investeringer i Vestdanmark

Invest in Denmark er en organisation under Udenrigsministeriet der skal fremme antallet af udenlandske investeringer. Organisationen har sammen med de vestdanske regioner og Region Sjælland etableret foreningen Vestdansk Investeringsfremme, der skal sikre, at hele landet bliver markedsført overfor udenlandske investorer. Region Syddanmark har via indstilling fra Vækstforum støttet Vestdansk Investeringsfremme med 6,4 mio. kr. over to år.

"Hvis vi skal stå stærkt i den globale konkurrence kræver det, at Danmark står sammen om at fortælle, at vi er det bedste land at investere i. Vores regionale medarbejdere sidder i lokale innovationsmiljøer, der hurtigt kan opfange ny viden og videregive den til vores kolleger rundt omkring i verden," forklarer Ole Frijs-Madsen, chef for Invest in Denmark.

Projektledere i regionerne

Invest in Denmark har udvidet bemandingen rundt omkring i verden, hvilket er med til at formidle budskabet om Danmark er et godt investeringsland. Invest in Denmark har også ansat regionale projektledere i regionerne til at kortlægge kompetencer og udarbejde materiale, der kan bruges i udlandet til at tiltrække de eftertragtede investorer. Hovedsageligt inden for de videnstunge erhverv.

Helt konkret kan resultaterne af det øgede fokus på Vestdanmark aflæses på bundlinjen. I 2005 faldt kun 16 procent af Invest in Denmarks udenlandske investeringer i Jylland-Fyn. Allerede i 2006, som var samme år, den nye struktur blev iværksat, faldt 46 procent af investeringerne i Jylland-Fyn. Altså en forbedring på 30 procent. I 2007 har investeringerne igen placeret sig med 46 procent af de udenlandske investeringer i Jylland-Fyn.

Fakta om Invest in Denmark:

Invest in Denmark er en del af Udenrigsministeriet og består af 46 medarbejdere fordelt i Danmark og på udvalgte repræsentationer i Europa, Asien og Nordamerika.
Organisationens målsætning er at bevare og skabe videntunge arbejdspladser i Danmark.
Invest in Denmark arbejder med danske styrkepositioner inden for udvalgte klynger – Life Sciences, ICT, Vedvarende Energi, Maritime, Creative Denmark og Danmark som HUB for Nord-Europa.

Yderligere oplysninger fås hos:

Fungerende regionsrådsformand Poul Erik Svendsen, Region Syddanmark, mobil 29 20 12 00

Project Manager Anja Bjerre, Invest in Denmark, mobil 25 26 76 02

APPFWU02V