Skip til primært indhold

Visionsdag for fremtidens behandlingspsykiatri

Psykiatrien i Region Syddanmark holder visionsdag for fremtidens behandlingspsykiatri i Kolding onsdag den 10. december.

Psykiatrien skal på sigt udvides flere steder i Region Syddanmark, bl.a. i Middelfart, Aabenraa, Vejle, Odense og Esbjerg. Tiden er derfor til at udtænke, hvordan de fysiske rammer for tusindvis af psykiatriske patienter skal være.

Som inspiration for arbejdet med de forestående byggeprojekter holdes denne visions- og inspirationsdag med oplægsholdere fra Danmark, Sverige og Norge samt deltagere fra alle regioner.

Dagen vil bestå af seks indlæg kædet sammen af ordstyrer, journalist Isabella Miehe-Renard, der vil lede oplægsholdere, debat og spørgelyst.

Ordstyreren vil konfrontere oplægsholderne med hvordan deres visioner forholder sig til en række af psykiatriens indbyggede dilemmaer som fx frihed/kontrol, behandling/beboelse, privat/fælles.

Visionsdagen finder sted onsdag 10. december kl. 9.00-16.00 på Hotel Scandic, Kokholm 2 i Kolding.

Der er velkomst ved regionsrådsformand Carl Holst og blandt foredragsholderne er forskellige arkitekter, en ekspert i sammenhængen mellem arkitektur og sundhed samt livsstilsekspert Jørn Duus.

Pressen er velkommen til at deltage.

Yderligere oplysninger fås hos:

Afdelingschef Torben K. Andersen, psykiatristaben i Region Syddanmark, mobil 7663 1021 / 2920 1021

Specialkonsulent Finn Sørensen, psykiatristaben i Region Syddanmark, mobil 7663 1357

APPFWU02V