Skip til primært indhold

Syddanske erhvervsklynger skal skabe vækst

Syddansk Vækstforum vil de næste to år satse på erhvervsklynger som løftestang til at omstille regionens virksomheder til højere vækst.

Erfaringer viser, at virksomheder kan øge deres konkurrenceevne gennem samarbejde. Virksomheder, der samarbejder i klynger, skaber bedre resultater i form af indtjening, indkomst og flere arbejdspladser.

- De to sønderjyske klynger – Mekatronikklyngen og køleklyngen – er gode eksempler på klyngesamarbejder, der allerede er velfungerende. De to klynger er tidligere af samme grund blevet støttet af Vækstforum.

I klyngerne er virksomheder, forskere og andre partnere samlet og hjælper hinanden, så alle opnår den bedst tænkelige vækst, siger formanden for Syddansk Vækstforum og regionsrådsformand Carl Holst (V).

I 2007-08 har Vækstforum støttet klyngeudvikling med 54 mio. kr., men satsningen på klynger indgår også i Vækstforums nye handlingsplan, der sætter kursen for den regionale erhvervsudvikling i 2009-10.

- I Syddansk Vækstforums indsats de næste to år skal vi gøre vores erhvervsstyrker endnu stærkere. De seneste 10 år, har den syddanske region mistet over 30.000 jobs i produktionsvirksomheder, men der er samtidig skabt over 45.000 nye servicejobs. Den udvikling vil fortsætte, og hvis det ikke lykkes at omstille den syddanske region til øget produktivitet, højere værdiskabelse og hæve uddannelsesniveauet, vil der komme ledighed og mindre vækst. Vi skal vende udviklingen i regionen på flere punkter, og det begynder vi på allerede i dag, siger Carl Holst.

Fakta:

  • Syddansk Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionens kommuner og Region Syddanmark.
  • Vækstforums nye handlingsplan ”Omstilling til højere Vækst” fokuserer på i alt fire forretningsområder: Klynger, velfærdsteknologier og – service, energi og oplevelseserhverv. Syddansk Vækstforum vil de næste to år prioritere projekter for ca. 400 mio. kr. inden for disse fire forretningsområder.

Yderligere oplysninger:

Carl Holst, regionsrådsformand, formand for Syddansk Vækstforum; tlf. 4032 5210
Mikkel Hemmingsen, direktør for Regional Udvikling; tlf. 2920 1975

APPFWU02V