Skip til primært indhold

Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje har uddannet endnu 11 sygeplejersker

11 Sygeplejersker fra Region Syddanmark fik uddelt deres uddannelsesbevis den 17. december 2008 på Regionshuset i Vejle.

De specialuddannede sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje er:

Ingrid Lindskov Møller, Tanja Kildegaard, Tina Brøndum, Kirsten Asmussen, Inger Laumark, Claudia Fiehn, Bettina Pagaard Madsen, Gitte Nørreskov Vase, Gitte Sys Nielsen, Solveig Dam Jensen, Lizette Bøgelund Dørr.

Udannelsen er etårig og en videreuddannelse i forhold til grunduddannelsen for sygeplejersker.

For at komme i betragtning til en plads, skal man være uddannet sygeplejerske, og have mindste to års erfaring fra psykiatrisk sygepleje.

Formålet med uddannelsen er, at styrke den kliniske psykiatriske sygepleje, der konstant bliver mødt med stigende krav om en forbedret indsats for mennesker der har en sindslidelse og deres pårørende.

Der har i år været særligt fokus på:

 • Socialpsykologisk tilgang og positiv interaktion i demensplejen 
 • Forebyggende indsats i relationen med den pårørende under 18 år set i et sundhedsfremmende perspektiv 
 • Omsorg, relation og kvalitet i udskrivningssamtalen. – Spændingsfeltet mellem livsverden og systemverden 
 • Pårørendesamarbejdet i Akutteamet – Åbne samtaler og tillid 
 • Hvad sker der med mit barn, når jeg tager hjem? – Sygeplejerskens møde med forældre til døgnindlagte børn 
 • Private forsvarsmekanismer – en barriere for udviklende relationer 
 • Psykiatrisk sygepleje i tværkulturelt perspektiv 
 • Hvordan etableres en tillidsfuld relation til en førstegangsindlagt patient? 
 • Hvordan kan kognitiv og narrativ terapi i kombination bedre sygeplejen af moderat til svært deprimerede mennesker indenfor områderne patient – sygeplejerske forholdet, mål, metode og effekt 
 • Patienter – og personalets oplevelser af gensidige påvirkninger 
 • At tale om og med forældrene – Fokus på forbedring af forældresamarbejde på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling 

Udannelsen udbydes i Roskilde, Århus og Vejle

Yderligere information om uddannelsen kan rekvireres på Specialuddannelsens hjemmeside.

www.specpsyksygeplejerske.dk

APPFWU01V