Skip til primært indhold

Rollemodeller og ungdomsuddannelser i Region Syddanmark

Der skal drastiske tiltag til, hvis Region Syddanmark ikke skal tabe uddannelseskapløbet.

Der skal drastiske tiltag til, hvis Region Syddanmark ikke skal tabe uddannelseskapløbet. Derfor går regionsrådet nye veje og støtter et projekt, der med sportsstjerner som rollemodeller og brug af Facebook skal få fat i nogle af de unge, der ellers ikke ville tage en ungdomsuddannelse.

Der er tale om et 2-årigt projekt til 9,6 mill. kr., der har som formål at øge optaget på de videregående uddannelser i regionen i 2009 og 2010 med 5% i forhold til i 2008, ved at kommunikere til de unge på de unges egne præmisser og primært udenfor det formelle system.

”Vi skal have flest mulige unge til at tage en videregående uddannelse, derfor må vi appellere til de unge og kommunikere til dem via deres egne kanaler. Samtidig introducerer vi nogle rollemodeller, der viser hvordan man kan kombinere det at være sportsstjerne og student. Der er her tale om et projekt, der giver en fantastisk mulighed for at få de unge i tale på deres egen præmisser og giver dem nogle rollemodeller, de kan se op til,” siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

”Det er en regional målsætning, at 50% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Andelen er i dag ca. 43% og faldende. Noget må derfor gøres for at få de unge i tale. Dette projekt, hvor IBC, SDU, UCL og Studievalg er gået sammen, er en sådan mulighed,” siger formanden for det særlige udvalg vedr. regionale kompetencer, Karsten Uno Petersen (S).

Pengene kommer fra regionens uddannelsespulje og IBC (International Business College) er hovedansøger og samarbejder med SDU (Syddansk universitet), UCL (University College Lillebælt) og Studievalg. Projektet hedder ”Videre med uddannelse”.

Fakta:

Projektet indeholder en webbaseret videoportal, der skal være de unges interaktive platform, hvorfra der kan formidles gode historier og information – en såkaldt unge-portal.

Udover videoportalen udvikles tre nye veje til kommunikation med de unge:

  • Rollemodeller og elitesport. SDU er projektleder på denne del og Syddansk Elite inddrages: elitesportsevents, markedsføring af Regionen og uddannelsesmulighederne via bannerreklamer, radiospot, tv-spot, aktiviteter i forbindelse med kampene.
  • Rollemodeller og social mobilitet. Studievalg er projektleder. Oplæg på alle gymnasier hvor uddannede rollemodeller (unge) fra uddannelsesfremmede miljøer deltager.

Virtuelle communities. UCL er projektleder. Udvikling af website, hvor de unge selv kan uploade sjove og skæve videospots fra de videregående uddannelser, produceret af de unge selv.

Yderligere oplysninger:

Carl Holst, regionsrådsformand, formand for Syddansk Vækstforum; Tlf. 4032 5210

Karsten Uno Petersen, regionsrådsmedlem, formand for det særlige udvalg vedr. regionale kompetencer; tlf. 2163 1193

Mikkel Hemmingsen, direktør for Regional Udvikling; Tlf. 2920 1975

Kontaktoplysning

APPFWU01V