Skip til primært indhold

Region Syddanmark forhandler med Falck

Bedre responstid for ambulancerne og bedre beredskab i hele Region Syddanmark. Det er nogle af de løfter, Falck har givet Region Syddanmark.

Region Syddanmark går derfor nu i konkrete forhandlinger om en aftale med Falck.

Det sker som følge af, at Falck er den eneste, der har budt på ambulancekørsel og liggende patientbefordring i regionen.

- Vi ser frem til at forhandle en kontrakt om ambulanceudbud med Region Syddanmark på det foreliggende grundlag, udtaler Allan Søgaard Larsen, administrerende direktør i Falck.

- Falck er af den opfattelse, at det udspil, der ligger, betyder en opretholdelse af det nuværende serviceniveau målt på responstid, og der derudover vil være tale om en væsentlig forbedring i det sønderjyske, hvor ambulancedækningen styrkes med beredskaber i Løgumkloster og Tinglev.

Ingen forringelser

- Jeg synes, det er afgørende i vores videre arbejde, at vi har fokus på, hvad der er vigtigt i denne sag, siger regionsrådsformand, Carl Holst (V).

- Det, vi har lagt vægt på, er responstiderne for ambulancerne. De skal som minimum være på samme serviceniveau som i dag undtaget det sønderjyske område, hvor serviceniveauet skal forbedres. Jeg er meget tilfreds med, at Allan Søgaard Larsens udtalelser bekræfter dette.

- Vi skal ligeledes have en opgradering af den præhospitale indsats med akutbiler og lægebiler, fastslår Carl Holst (V).

Bedre beredskab

Den beredskabsdækning og det serviceniveau, der forhandles ud fra, vil give en beredskabsdækning med 56 døgnbemandede ambulancer og tre dagsbemandede ambulancer i regionen.

Det betyder, at der opretholdes beredskaber på alle de stationer, hvor Falck i dag har beredskaber, og derudover suppleres med nye beredskaber i Tinglev, Løgumkloster og Billund.

Dertil kommer et antal køretøjer, som fortrinsvis skal benyttes til liggende patientbefordring, men som i spidsbelastningssituation kan indgå i den samlede beredskabsdækning.

Flere akutbiler

Forhandlingerne lægger desuden op til, at udbygningen af det præhospitale område, som regionsrådet har besluttet i forbindelse med den nye sygehusstruktur, skal indgå i en aftale.

Denne udbygning betyder i forhold til i dag, at Esbjerg får en ny lægebil, at lægebilen i Svendborg udvides til døgndækning, og der placeres nye akutbiler bemandet med paramedicinere i Skærbæk, Rødding, Fåborg og Grindsted.

Akutbilen i Haderslev og Sønderborg bliver døgndækkende, og akutbilen i Rudkøbing bemandes med en paramediciner. Udbygningen sker i perioden 2009 til 2011 jf. Regionsrådets akutplan.

Regionsrådet har besluttet, at såfremt forhandlingerne ender med et tilfredsstillende resultat, skal regionsrådet endeligt godkende det.

Fakta

  • Region Syddanmark gennemførte tidligere på året et udbud af ambulancekørsel, liggende patientbefordring og vagtcentral, og ved fristens udløb den 17. september 2008 havde Falck og G4S leveret bud.
  • G4S har udelukkende budt ind på vagtcentraldriften. Falck er således ene om at byde på ambulancekørsel og kørsel af liggende patientbefordring.
  • De nuværende aftaler har regionen overtaget fra de gamle amter. Opfyldelse af disse aftaler bygger på overholdelse af en gennemsnitlig responstid. Følgende reponstidsmål er gældende for de nuværende aftaler: Gamle Fyns Amt: 7,9 minutter, gamle Vejle Amt: 7,9 minutter, gamle Ribe Amt: 8,6 minutter og gamle Sønderjyllands Amt: 10,1 minutter.

Yderligere oplysninger fås hos:

Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, mobiltlf. 4032 5210

Allan Søgaard Larsen, Administrerende direktør i Falck, tlf. 3345 6400, Falcks pressetelefon: 3315 43420

Jane Kraglund, sundhedsdirektør i Region Syddanmark, mobiltlf. 2899 3240

APPFWU01V