Skip til primært indhold

Høringssvar om Erik Juhl-udvalgets rapport

Region Syddanmark skal i løbet af december måned aflevere nogle bemærkninger, et såkaldt høringssvar, til den rapport, som regeringens ekspertudvalg afleverede i november måned.

Dette høringssvar blev drøftet tidligere på ugen på et regionsrådsmøde. Det affødte knap en times debat i salen og endte med, at et stort flertal stemte for høringssvaret.

Fremtidssikret og moderne sygehusplan

- Jeg synes, at ekspertudvalgets udtalelser er med til at cementere, at vi har en helstøbt plan for fremtidens sygehuse. Sygehusplanen er på mange områder rationel, moderne og fremtidssikret. Nu har vi fundamentet og nu kan vi se fremad, sagde regionsrådsformand Carl Holst.

Investeringsramme på 7,2 mia. kr.

I det store hele er Region Syddanmark godt tilfreds og glæder sig over, at ekspertpanelet anbefaler en samlet investeringsramme til regionen på 7,2 mia. kr. Det svarer ca. til halvdelen af det samlede beløb, som regionen har søgt om – og det er en stor del af de penge fra kvalitetsfonden, som ekspertpanelet anbefaler i første omgang.

Esbjerg og Svendborg bør være akutsygehuse

Udvalget har påpeget, at Region Syddanmark bør revurdere planerne med Esbjerg og at der ikke er grundlag for etablering af en fælles akutmodtagelse på Svendborg Sygehus.

I høringssvaret gør Region Syddanmark opmærksom på, at anlægsinvesteringer i Esbjerg er nødvendige, hvis det skal være muligt at samle modtagelsen af akutte patienter på et sygehus i området og et sted på sygehuset.

Region Syddanmark mener, at Svendborg Sygehus bør være et akutsygehus, hvis der skal være en sammenhæng i akutplanen.

Aabenraa som akutsygehus

Regeringens ekspertudvalg har ikke anbefalet bevilling til udbygning af Aabenraa Sygehus som akutsygehus, da de modtog projektet på et sent tidspunkt. Men de konstaterer, at den sønderjyske løsning lever op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger til befolkningsgrundlag. Region Syddanmark anmoder om, at ekspertudvalget hurtigst muligt tager stilling til projektet.

Høringssvaret sendes nu til Danske Regioner, som drøfter det med regeringen i starten af det nye år.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst, mobil 40 32 52 10.

APPFWU02V