Skip til primært indhold

Frit lægevalg på de sociale tilbud

Alle beboere på de sociale tilbud, der har hjemadresse i Region Syddanmark, skal tilbydes frit lægevalg og lægebetjenes på almindelige vilkår. Det har regionsrådet netop besluttet.

Det betyder, at den gamle huslægeaftale, som Region Syddanmark har overtaget fra nogle af de tidligere amter, falder bort.

- Med den nye aftale sikres beboernes rettigheder til frit at vælge deres egen læge, siger Bo Libergren (V), formand for det særlige udvalg vedr. praksisområde og kommuner.

Forældede aftaler

Baggrunden for opsigelsen af huslægeaftalerne er, at de er forældede og ikke benyttes af ret mange beboere længere. I dag drejer det sig om 343 borgere på ni sociale tilbud i Region Syddanmark, der tilses af i alt otte huslæger.

Aftalerne er heller ikke særlig tidssvarende, eftersom det efterhånden er længe siden, at Danmark begyndte at anse sociale tilbud og deres beboere som en integreret del af samfundet og med samme rettigheder som alle andre borgere i landet.

Retten til eget valg

Retten til selv at vælge sin læge gælder også for alle beboere på de sociale tilbud, og denne rettighed er i realiteten sat ud af kraft med huslæger.

Det vil dog blive overvejet, om der kan være behov for at indgå særlige aftaler om supplering af den almindelige ordning.

Dette er for at tage højde for de beboere, der enten af fysiske eller psykiske årsager ikke selv kan komme til lægen, og hvor der kan være behov for lægens koordination med de sociale tilbud eller beboernes pårørende.

Fakta

  • Region Syddanmark har overtaget huslægeaftaler fra de tidligere Vejle, Sønderjyllands og Ribe amter.
  • Danske Regioner oplyser, at der på landsplan er ca. 1500 borgere, der benytter sig af huslægebesøg, og tallet er faldende – heraf tæller Region Syddanmark sig for de 343 borgere.

Yderligere oplysninger fås hos:

Bo Libergren (V), formand for det særlige udvalg vedr. praksisområde og kommuner, mobiltlf. 2920 1800.

Frank Ingemann Jensen, afdelingschef i praksisafdelingen i Region Syddanmark, 2920 1381.

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V