Skip til primært indhold

Brobyggeren

Kjeld Zacho Jørgensen har siddet for bordenden af den fem mand store direktion i Region Syddanmark i godt et års tid.

Foruden det at gå foran og give retning ønsker den administrerende direktør også at være brobygger og formidler i den store organisation med godt 25.000 medarbejdere.

Siden Kjeld Zacho Jørgensen satte sig i direktørstolen sidste efterår, er der blevet taget mange beslutninger omkring regionens fremtid. Fra processen omkring planlægningen af fremtidens sygehuse – med overvejelser omkring akutsyghuse, ambulanceudbud, sygehusbyggerier - og til fremtidens psykiatriplan, som de helt store opgaver. Inden da var Kjeld Zacho Jørgensen som udviklingsdirektør i Vejle Amt og senere i den nye Region Syddanmark med til at trække linierne for den regionale udvikling. Det var netop muligheden for at være med til at føre regionen videre, som gav ham lysten til at påtage sig jobbet som administrerende direktør. Kjeld Zacho Jørgensen er ikke i tvivl om, at de danske regioners vel nok største og fornemmeste opgave er at kunne yde den bedste service for regionens borgere. Vejen til det mål er engagerede medarbejdere, der er stolte af at gå på arbejde hver dag. 

Kommunikatoren

Det er rollen som den kommunikerende leder, der vejer tungest for Kjeld Zacho Jørgensen. At formidle nogle rammer, der skal få folk til at skabe gode resultater. At inddrage medarbejderne, så de føler, de er med til at skabe en forskel. At skabe en fælles forståelse i ledelsen og være brobygger mellem administrationen og den politiske verden. Her spiller formidlingen og dialogen for Kjeld Zacho Jørgensen en utrolig vigtig rolle.
Det lå ikke i kortene, at Kjeld Zacho Jørgensen skulle være leder. Det var noget, han blev. Faktisk var det lysten til at formidle og drømmen om at blive gymnasielærer, der sporede ham ind på uddannelsen som cand. mag. i dansk og idræt. Men gennem et job som fritidskonsulent fik han færten af ledelse. Det førte ham videre som kulturchef i Nykøbing-Rørvig Kommune på Sjælland. Senere social- og skoledirektør i Vamdrup Kommune og fra 1996 kommunaldirektør i Jelling Kommune og herfra til Vejle Amt i 2001. 

En privat mand

For Kjeld Zacho Jørgensen er det mere det at være en del af et team, end at være den der står i spidsen, der betyder noget. I den forbindelse mener han i øvrigt også, at det er en politisk opgave at stå frem i pressen. Det gør han helst ikke selv. Kjeld Zacho Jørgensen ønsker i det hele taget at værne om sit privatliv.
Måske også derfor fejres fødselsdagen i morgen stille og roligt sammen med familien, hans kone og to børn i Ødis syd for Kolding. Efter nytår holdes der reception i regionshuset i Vejle og den store fest for familie og venner kommer, når der bliver forår i luften.

Yderligere oplysninger fås hos:

Administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen, mobil 2920 1100

APPFWU01V