Skip til primært indhold

Syddanmark henter international inspiration

Studieture til udlandet skal være med til at udvikle Region Syddanmark. Den første tur går til England og Holland den 18. – 21. august.

På turen skal fem politikere og tre embedsmænd fra Region Syddanmark til England og Holland og se, hvordan de organiserer arbejdet omkring de praktiserende læger.

Herhjemme er der store udfordringer, fordi der bliver stadig færre læger og stadig flere kronisk syge. Og de to lande er interessante, fordi de arbejder med nogle af de ting, Region Syddanmark overvejer at udvikle.

- Den dobbelte udfordring: Lægemangel og vores ønske om en bedre indsats for de kronisk syge gør det naturligt at søge inspiration i de nabolande, hvor opgaverne løses anderledes, f.eks. med mere hjælpepersonale. Vi kan se, hvad de gør anderledes, som vi kan bruge, siger Bo Libergren (V), fmd. for udvalg vedrørende praksisområdet og samarbejde med kommuner.

For eksempel har de i Holland i snit 2.000 patienter pr. læge mod godt 1.400 pr. læge i Danmark. Og 10 % af de praktiserende læger i Holland er ansat i sundhedscentre. De har mere personale hos de praktiserende læger, men de bruger personalet anderledes.

Lægernes samarbejde med de sociale myndigheder er også anderledes i de to lande. I England har man gennem flere år udviklet såkaldte care trusts, som dækker over det samarbejde. Der er altså masser af inspiration, der kan være med til at løse de udfordringer Region Syddanmark står overfor.

De fem studieture forventes samlet at løbe op i omkring 1,5 millioner kroner, men de penge er givet godt ud, mener regionsrådformand Carl Holst (V):

- Vi vælger udsyn frem for snæversyn. Regeringen har meldt ud, at den vil have et sundhedssystem i verdensklasse, og jeg deler ambitionen om, at vi skal kunne måle os med de bedste internationalt. Vi skal have visionerne frem, og her skaber vi nogle rammer, hvor hver enkelt politiker får set nye måder at gøre tingene på. Noget kan måske overføres direkte til vores region, mens andet vil inspirere og sætte nye tanker i gang, siger Carl Holst.

Regionsrådspolitikerne vælger selv, hvilke studieture de ønsker at tilmelde sig. Relevante direktører og afdelingschefer deltager ligeledes. Studieturene dækker emnemæssigt regionens fem kerneområder med:

  1. Praksisorganisering og kronikeromsorg (England og Holland, 18.-21. aug.)
  2. Moderne sociale boformer, retspsykiatri og distriktspsykiatri (Norge, 15.-19. sept.)
  3. Sygehuse (USA, 3.-9. nov.)
  4. Oplevelsesøkonomi og erhvervsturisme (Spanien, 10.-13. nov.)
  5. Regional udviklingspolitik (Frankrig, uge 5 - 2009)

I Norge indeholder studierejsen bl.a. et besøg hos Retspsykiatrien i Bergen. Her er kriminalforsorgen og psykiatrien fælles om at samle alle erfaringerne på området.

I USA går turen bl.a. til Stanford University School of Medicin, der er placeret i forbindelse med Stanford University Medical Center. Her er emnet forskningsfaciliteter (herunder laboratorier, videncenter, bibliotek, mødelokaler, konferencefaciliteter), som deles af sygehuset og universitet, så de kan dele viden og berige hinanden.

I Spanien handler studieturen bl.a. om kompetenceudvikling og oplevelsesøkonomi, der har været med til at løfte Baskerlandet, der var hårdt ramt af en økonomisk krise i 1980’erne.

I Frankrig skal der bl.a. kigges på klynger i regionen Rhône-Alpes. Klyngerne er en måde at samle alle nøglevirksomhederne i et erhverv - f.eks. energi – så alle arbejder i samme retning for at udvikle erhvervet i regionen. Området har også forskningsklynger, der samler og styrker områdets forskning. Begge typer klynger har med succes styrket områdets attraktivitet. Studieturen afsluttes med et besøg på forskningscentret Sophia Antiopolis ved Nice, der er et af Europas førende centre for sundhedsteknologi.

Vi arbejder fortsat på programmerne til studieturene, og tager derfor forbehold for ændringer.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst, mobil 40 32 52 10

Fmd. for udvalg vedrørende praksisområdet og samarbejde med kommuner. Bo Libergren (V), mobil 29 20 18 00

Sundhedsdirektør Jane Kraglund, mobil 28 99 32 40

APPFWU02V