Skip til primært indhold

Sundhedsaftaler skal sikre gode og sammenhængende patientforløb

På mandagens regionsrådsmøde blev reviderede sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen godkendt.

Formålet med sundhedsaftalerne er at skabe sammenhængende patientforløb og at styrke samarbejdet mellem kommune, sygehus og praksis, herunder at styrke den gode dialog mellem parterne og sikre enighed om arbejdsdeling og koordinering.

I april 2007 blev de første sundhedsaftaler indgået. Disse aftaler er nu fornyet på baggrund af et stort fælles kommunalt og regionalt udviklingsarbejde.
De nye sundhedsaftaler harmoniserer bl.a. samarbejdsaftaler fra de fire gamle amter på områder som udskrivning og indlæggelse af patienter på sygehuse.

Obligatoriske indsatsområder og særlige temaer

Sundhedsaftalerne består af en række obligatoriske indsatsområder, nemlig indlæggelse og udskrivning af patienter, genoptræning, udlevering af hjælpemidler, forebyggelse og indsats overfor mennesker med psykiske lidelser. Som særlige indsatsområder har aftalerne fokus på kronisk syge borgere og it-kommunikation mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger.

Glæder sig til det fremtidige samarbejde

”Der er grund til stor tilfredshed med de nye sundhedsaftaler, hvor der virkelig bliver skabt grundlag for sammenhængende patientforløb og dialog gennem hele indlæggelsesforløbet. Jeg glæder mig til det videre samarbejde med kommunerne og til at følge udrulningen af sundhedsaftalerne.”, siger Bo Libergren (V), formand for særligt udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommuner. 

Sundhedsaftalerne lægger op til en tæt dialog gennem hele indlæggelsesforløbet. Det skal sikre, at kommunerne er klar til at tage imod patienter, der har brug for fx hjemmehjælp eller plads på plejehjem, når de udskrives fra sygehuset.

Som et andet element indeholder sundhedsaftalerne forudsætninger for fælles genoptræningsforløb, så patienterne får den nødvendige genoptræning efter udskrivning.

Sundhedsaftalerne tiltrædes tilsvarende af de enkelte kommuner i Region Syddanmark. Senest den 1. oktober 2008 skal aftalerne sendes til Sundhedsstyrelsen til endelig godkendelse.

Sundhedsaftalerne forventes at gælde for resten af valgperioden. I 2010 skal aftalerne tages op til revision.

Yderligere oplysninger fås hos:

Bo Libergren (V), formand for særligt udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommuner. Mobil: 2920 1800

Sundhedsdirektør Jane Kraglund. Mobil: 2899 3240

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V