Skip til primært indhold

Flere pendlere i Esbjerg Kommune

Flere borgere i Esbjerg Kommune har fået langt til arbejde. På ti år er antallet af borgere i Esbjerg Kommune, som arbejder uden for kommunegrænsen, steget med næsten 25 pct.

I 1997 var der 7.044 borgere, der pendlede ud fra det område, som i dag udgør Esbjerg Kommune, for at komme på arbejde. 10 år senere - i 2007 - er antallet af borgere med arbejde uden for kommunen steget til 8.751.

Ny bog fra regionen

Tallene stammer fra en ny analyse fra Region Syddanmark. En vigtig opgave for Region Syddanmark er at være med til at skabe gode rammer for borgere og erhvervsliv i området. I den forbindelse er Region Syddanmarks afdeling for Regional Udvikling begyndt at lave analyser af kommunerne, som beskriver status og udvikling inden for det regionalpolitiske område. Informationerne er tilgængelige i en ny bog fra Region Syddanmark med titlen Kontur.

Analysen af Esbjerg Kommune er den første, der er lavet, og der er mange informationer at finde i Kontur.

Man kan blandt andet læse, at der ikke blot er flere, der kører ud af kommunen, men også flere der kører ind i kommunen for at arbejde. Fra 1997 til 2007 er antallet af indpendlere steget med 18.9 pct.

Pendler til- og fra nabokommunen

Mere end halvdelen af pendlerne fra Esbjerg Kommune pendler ikke længere end til nabokommunen. Flest tager turen til Varde Kommune, næstflest til Vejen og tredjeflest til Tønder. På deres vej til arbejde, kan de så vinke til de modkørende, som netop kommer fra de samme tre kommuner – men bare pendler den anden vej.

I bogen kan man også læse, at erhvervsstrukturen i Esbjerg Kommune adskiller sig fra resten af landets. En stor del af arbejdsstyrken beskæftiger sig med energi og miljø, og i perioden fra 2003 til 2007 er der blevet 30 % flere beskæftigede på området. Samtidig ses, at uddannelsesniveauet blandt de ansatte inden for energi og miljø er højere i Esbjerg Kommune, end det er tilfældet for gennemsnittet i resten af landet.

Inden udgangen af 2009 vil alle regionens 22 kommuner få tilbudt en tilsvarende analyse af deres område.

Borgere med interesse i bogen kan få tilsendt et eksemplar af Kontur ved henvendelse til Region Syddanmarks afdeling for Regional Udvikling, Strategi og analyse.

Yderligere oplysninger:

Rune Stig Mortensen, Afdelingschef. Regional Udvikling, Strategi og analyse Direkte tlf. 76631160 Mobil: 29201160

APPFWU02V