Skip til primært indhold

Ændringer til råstofplan i høring

På mandagens regionsrådsmøde blev ændringsforslaget til Råstofplan for Region Syddanmark sendt i høring.

På mødet skulle det afklares om områderne Ørslev, Lunge og Hjerup på Vestfyn skulle indgå i forslaget som mulige fremtidige grusgrave. Et enigt regionsråd sendte forslaget i høring uden de nævnte områder. Områderne vil således ikke indgå i den videre planlægning.

”De fleste kommuner har tilkendegivet, at de er enige i regionens strategi for den fremtidige råstofforsyning. Strategien tilstræber størst mulig lokal forsyning med det formål at mindske den stigende transport af råstoffer på landevejene,” siger formanden for Det særlige udvalg vedrørende miljø, Poul Weber (V).

Tilbage i februar sendte Regionsrådet ”Forslag til råstofplan 2008-2020” til offentlig høring, og da høringsperioden udløb, havde regionen modtaget 86 indsigelser og bemærkninger. En del af disse drejede sig netop om området ved Ørslev, Lunge og Hjerup.

Det særlige udvalg vedrørende miljø udarbejdede efter høringsfasen et ændringsforslag til Råstofplan 2008-2020. Det var ændringsforslaget der blev sendt i offentlig høring på regionsrådsmødet mandag den 25. august.

Råstofplanen skal sikre forsyningen af råstoffer til bygge- og anlægsvirksomhed de næste 12 år på den mest miljøvenlige måde. En del af planen er at mindske den stigende transport af råstoffer på landevejene.

Høringsfristen løber i otte uger. Efter høringen udarbejdes et endeligt forslag til råstofplan, der forelægges til vedtagelse i regionsrådet.

Yderligere oplysninger fås hos:

Poul Weber, formand for Det særlige udvalg vedrørende miljø. Tlf. 2920 1500

Andreas Blinkenberg, planlægger, Afdeling for bæredygtighed, Region Syddanmark. Tlf. 7663 1954

APPFWU01V