Skip til primært indhold

Strejke: Alle får direkte besked

Der kommer konflikt på sundhedsområdet fra den 16. april 2008. De 11 forbund i sundhedskartellet vil nu strejke. Alle de patienter, der bliver berørt af konflikten, vil få direkte besked fra sygehuset.

Strejken omfatter bl.a. sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere og portører, og derfor vil strejken få konsekvenser for mange patienter. Det gælder hovedsageligt patienter, der skal opereres eller behandles, men hvor det ikke er livstruende.

De patienter, der bliver berørt af strejken, får direkte besked fra sygehuset, og alle vil samtidig blive oplyst om deres rettigheder. Ventetidsrettighederne sikrer, at patienten i visse tilfælde kan blive behandlet på et privathospital enten i Danmark eller i udlandet, hvis det ikke er muligt at gennemføre behandlingen indenfor en måned.

Nødberedskab til alvorligt syge

Alle alvorligt syge patienter vil naturligvis fortsat få behandling. Det gælder f.eks. for patienter med akut opstået sygdom, kræftsyge, eller patienter, der allerede er indlagt. Fødende kvinder bliver heller ikke afvist. Det er kun jordemoderkonsultationer, der kan blive berørt.

Et nødberedskab vil under hele konflikten sikre, at der bliver taget hånd om alle patienter med livstruende sygdomme. Enhver tvivl vil komme patienten til gode.

Yderligere hjælp

Der er flere oplysninger om konsekvenserne af strejken på de enkelte sygehuses hjemmesider. Der er henvisninger til siderne på www.regionsyddanmark.dk, der ligeledes løbende vil blive opdateret med nyt om konflikten.

På regionens hjemmeside er der også et samlet overblik over hvilke afdelinger i regionen, der bliver berørt af konflikten. Det direkte link er her.

Har du spørgsmål om dine rettigheder som patient, kan du ringe til patientkontoret på alle hverdage på 76 63 14 90. Der kan opstå lange ventetider på telefonen. Derfor beder vi patienter vise tålmodighed.

Yderligere oplysninger fås hos:

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25.

APPFWU01V