Skip til primært indhold

Strategi for bæredygtig udvikling

Regionsrådet har vedtaget en strategi, der fokuserer fremadrettet på klima, biologisk mangfoldighed og social ansvarlighed

Vi skal passe på vores jordklode. Det står klart for alle og enhver, og derfor har miljø og bæredygtighed topprioritet på diverse politiske dagsordner. Således også på regionsrådets, der på sit møde i dag vedtog en strategi for bæredygtig udvikling, der gælder for perioden 2008-2011.

Formålet er at arbejde for en udvikling, der sikrer, at de nutidige generationer kan få opfyldt de behov, vi har, uden at vi bringer fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Det gælder både miljømæssigt, økonomisk og socialt.

I debatten om denne sag på regionsrådsmødet understregede Poul Weber (V), der er formand for det særlige udvalg vedrørende miljø, at regionens nye strategi for bæredygtighed er et samarbejdsprojekt på tværs af befolkningsgrupper, erhverv, det offentlige og det private. Og så pointerede han, at man er nødt til at prioritere:
”Vi kan ikke det hele. Derfor har vi prioriteret to omåder, nemlig klimaet og den biologiske mangfoldighed.”

Klima og biodiversitet

Klimaforandringer og tab af naturens mangfoldighed er i dag store globale udfordringer, som Region Syddanmark aktivt vil arbejde for at mindske. Ligesom regionen vil udvikle sit sociale ansvar og samfundsmæssige engagement.

Brændstof og byggeri

Ifølge den nye strategi vil regionen bl.a. sørge for, at indkøb bliver foretaget så bæredygtigt som muligt. Det kan bl.a. være på fødevare- og transportområdet, hvor regionen vil arbejde for reduktion i brændstofforbruget og for mere energirigtig kørsel.

Et andet tiltag er, at regionen vil sikre, at al nybyggeri i regionens regi vurderes for dets bæredygtighed inden for såvel drift, miljø og energi som fysisk placering. Derudover vil regionen bl.a. gennemføre en række ”spar på energien”-aktiviteter med alle ansatte i regionen som den primære målgruppe.

Erhverv og energi

Overordnet vil Region Syddanmark også undersøtte en bæredygtig vækst i de erhverv, der både producerer og er storforbrugere af energi, så vi opnår den bedste energi for fremtiden og undgår negativ påvirkning af miljøet og nedgang i væksten.

Socialt ansvar

Som en virksomhed med cirka 25.000 ansatte vil Region Syddanmark også sætte en række ting i gang for at udvikle det sociale ansvar og det samfundsmæssige engagement. Det sociale og samfundsmæssige engagement består bl.a. i, at man i regionen vil sætte arbejdsmiljø og personalepolitik
højt.

”Man kan sige, at vi skal feje for egen dør, inden vi beder andre om at feje for deres,” sagde Poul Weber under debatten.

Enighed

Det var et enigt regionsråd, der vedtog Region Syddanmarks nye strategi for bæredygtighed. Venstres Ingeborg Mouritz Hansen foreslog at indføre en bæredygtigheds-award for at holde øje med, om vi lever op til målsætningen om en mere bæredygtig region. Regionsrådet vedtog – efter forslag fra socialdemokraternes Jørgen Bundsgaard – at evaluere strategien om et år.

Yderligere oplysninger fås hos:

Formand for det særlige udvalg vedrørende miljø Poul Weber (V), tlf.: 62217878, mobil: 29201500.

Specialkonsulent Mette Christensen fra Regional Udvikling tlf.: 76632008; mobil: 21263317.

APPFWU01V