Skip til primært indhold

Samarbejdet over grænsen er naturligt

Der var stor tilfredshed hos begge parter efter et grænsetopmøde i dag, hvor regionsrådsformand Carl Holst (V) og ministerpræsident Peter Harry Carstensen (CDU) drøftede det videre samarbejde i grænseregionen. Emnerne var bl.a. sygehuse og trafik

Visionen er, at beboerne i Region Syddanmark og i delstaten Schleswig-Holstein skal føle sig som borgere i en grænseregion. Der er ingen grund til, at hverken den sydligste del af Danmark eller den nordligste af Tyskland skal føle sig som endestationer, når der er endog særdeles gode muligheder for et frugtbart samarbejde hen over grænsen.

Det er baggrunden for, at man tidligere har indgået en partnerskabsaftale, som skal sørge for, at samarbejdet ikke bare er tomme ord, men konkret handling. Det er meningen, at centrale beslutningstagere fra Region Syddanmark og Schleswig-Holstein jævnligt skal mødes for at drøfte samarbejdet.

Og netop sådan et grænsetopmøde blev holdt i dag på Koldinghus, hvor regionsrådsformand Carl Holst (V) og ministerpræsident Harry Peter Carstensen (CDU) underskrev planen for det indeværende års arbejde.

Sygehusplaner over grænsen

På dagsordenen står bl.a. et udvidet samarbejde på sygehusområdet, samt en plan for, hvordan man forbedrer de trafikale forhold hen over grænsen.

”Sundhedssamarbejdet er et emne, der har udviklet sig kolossalt positivt de seneste år,” sagde Carl Holst på det efterfølgende pressemøde.

”Dette er det hidtil mest positive resultat af det dansk-tyske samarbejde. Men det må ikke blive en sovepude. Det område, hvor vi er længst fremme i skoene, er også det område, hvor vi er klar til at tage de længste skridt fremad,” slog regionsrådsformanden fast.

Visionerne på dette område er bl.a., at man såvel i den danske region som i den tyske delstat tænker hinanden ind, når man planlægger den fremtidige struktur og kapacitet. Det kan dreje sig både om i fællesskab at kunne skabe grundlag for at behandle sjældne, højt specialiserede sygdomme og om dannelse af fælles institutioner både nord og syd for grænsen. F.eks. er der forslag om fælles brystkræft center og fælles kræftbehandlingscenter.

”Det er vi fra Danmarks side allerede i fuld gang med at tænke ind i i Region Syddanmarks planer om Fremtidens Sygehuse, og det skal nu afklares i de faglige fora,” pointerede Carl Holst.

Grænsependlere

På det trafikale område enedes parterne på mødet i Kolding om at få udarbejdet en fælles infrastrukturvision. Altså en aftale om, hvordan man får samtænkt investeringerne i infrastukturen både syd og nord for grænsen på en måde, så veje og jernbaner hænger sammen fra Skagen til Hamborg.

”Vi forestiller os, at vi kan komme til at fungere som en slags lobbypartnere for hinanden, så Carstensen også kan tale vores sag i Berlin, og jeg deres i København. Det er jo vigtigt for hele regionen, at vi ikke kun tænker, at vores jernbaner og veje slutter ved grænsen og omvendt. Det er meget vigtigt, at infrastrukturen hen over grænsen er så veludbygget som muligt,” sagde Carl Holst.

At borgerne i grænseregionen også ønsker sig gode interregionale trafikforhold viser pendlertallene, der angiver en signifikant stigning fra cirka 3.000 grænsependlere for et år siden til cirka 12.000 i dag.

Samarbejdet fungerer

Ministerpræsident Harry Peter Carstensen understregede ved pressemødet fordelene i samarbejdet. Han ser samarbejdet som noget helt naturligt.

”Sammen med vores venner i Region Syddanmark ønsker vi, at vi både skal vokse sammen og sammenvokse. Og da vi altovervejende har opnået de mål, vi satte os for samarbejdet i 2007, viser det, at samarbejdet også fungerer ud over på det politiske plan. Borgerne i grænseregionen kan mærke, at delstatsregeringen og Region Syddanmark bekymrer sig om hele regionens ve og vel,” understregede Harry Peter Carstensen.

Der er grænsetopmøde næste gang i november 2008.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), tlf.: 40325210

Direktør for regional udvikling Mikkel Hemmingsen, tlf.: 29201975

Lægefaglig direktør Claus Toftgaard, tlf.: 29201356

APPFWU02V