Skip til primært indhold

Dansk-tysk grænsetopmøde på Koldinghus

Det videre samarbejde over grænsen med Schleswig-Holstein bliver drøftet på et møde mellem regionsrådsformand Carl Holst (V) og ministerpræsident Peter Harry Carstensen onsdag 16. april

Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein har et samarbejde hen over grænsen, kaldet partnerskabsaftalen. Som et led i denne aftale mødes regionsrådsformand Carl Holst (V) og ministerpræsident Peter Harry Carstensen (CDU) for at drøfte det videre samarbejde og aftale og underskrive planen for dette års arbejde.

I alt 26 centrale beslutningstagere deltager i mødet fra Schleswig-Holstein og den syddanske region. Blandt de danske deltagere er ud over Carl Holst, udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S), formand for Region Sønderjylland-Schleswig Jens Andresen (V), rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet, formand for Beskæftigelsesregion Syddanmark, Thorkild Jacobsen.

Fra Region Syddanmarks administration deltager administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen, sundhedsdirektør Jens Elkjær og direktør for regional udvikling Mikkel Hemmingsen.

Program

Mødet finder sted onsdag 16. april på Koldinghus. Programmet er som følger:

  • kl. 10.40-11.15 rundvisning på Koldinghus
  • kl. 11.15-13.45 drøftelser af samarbejdet
  • kl. 13.45-14.00 underskrivelse af årsplanen plus pressemøde

Samarbejdsplanen for 2008 indeholder 11 punkter. Blandt dem er samarbejde på områder som sundhed, infrastruktur, universiteterne og arbejdsmarkedet.

Virtuelt cancercenter

På sundhedsområdet vil man drøfte at udbygge det eksisterende samarbejde på kræftområdet bl.a. med et virtuelt cancercenter mellem universitetshospitalerne, man vil drøfte udnyttelse af ressourcer i forbindelse med ulykker og katastrofer, for eksempel fælles udnyttelse af helikopter- og ambulanceberedskab, samt drøfte en grænseoverskridende udnyttelse af sygehusressourcerne i Sønderjylland og Flensborg.

Når det handler om veje, jernbaner og trafik, vil man fortsætte samarbejdet, bl.a. med at udpege områder, hvor man kan gøre trafikken hen over grænsen bedre.

Nyt sekretariat

På universitetsområdet arbejder man for på lang sigt at udvikle en Vidensbaseret Region for Syddanmark og Schleswig-Holstein. Derfor er det planen at oprette et fælles sekretariat til koordinering af samarbejdet mellem universiteterne. Sekretariatet skal bl.a. arbejde med at etablere flere grænseoverskridende uddannelser og øge samarbejdet på forskeruddannelsesområdet.

Hvad angår arbejdsmarkedet, skal samarbejdet det kommende år bl.a. beskæftige sig med en fælles indsats i forhold til ungdomsuddannelser og på lang sigt en gensidig anerkendelse af de to landes erhvervsuddannelser.

Invitation til pressemøde

Der er pressemøde på Koldinghus umiddelbart efter topmødet kl. 13.45.
Tilmelding til pressemødet er nødvendig. Ring eller mail til pressechef Carsten Bruun senest tirsdag kl. 12.00 på tlf.: 20263392 eller carsten.bruun@regionsyddanmark.dk

Yderligere oplysninger fås hos:

Gert Gammelgaard fra Region Syddanmarks afdeling for Strategi og Analyse på telefon: 76631903 mobil: 30265535 e-mail: Gert.Gammelgaard@regionsyddanmark.dk

APPFWU01V