Skip til primært indhold

Aftale om patienttransport på plads

Regionen indgår aftaler med Sydjysk Patientbefordring og Odense Taxa om ”den siddende patienttransport”

Regionsrådet besluttede i går, at det bliver Sydjysk Patientbefordring og Odense Taxa, der fremover skal varetage ”den siddende patienttransport” til og fra regionens sygehuse.
Opgaven, som omfatter kørsel af cirka 500.000 patienter om året, har netop været ude i et EU-udbud, da regionens eksisterende aftaler snart udløber.

”Den siddende patienttransport” kan komme ind i billedet, når patientens tilstand ikke kræver ambulance, og den syge heller ikke kan transportere sig selv. Hvis de to kriterier er opfyldt, har sygehuset i visse tilfælde pligt til at betale patientens transport, der som hovedregel skal foregå med bus eller tog, men som også kan foregå med ”den siddende patienttransport”, hvis helbredet ikke kan klare offentlig transport.

Ny sammenslutning

Ud fra en samlet vurdering af de økonomisk mest fordelagtige tilbud i udbudsrunden faldt valget i den jyske del af regionen på organisationen Sydjysk Patientbefordring. Det er en nydannet sammenslutning af de tre taxaforeninger, der hidtil har udført opgaven for regionen i det jyske område.
På Fyn bliver det selskabet Odense Taxa, der også fremover skal tage sig af patientkørslerne. Taxaselskabet har siden begyndelsen af 2007 kørt med patienter i den fynske del af regionen.  

Gamle kendinge

I udbudet var det muligt at give tilbud på patientkørslen i fire geografiske delområder af regionen: Sønderjylland, Sydvestjylland, trekantsområdet og Fyn. Ved fristens udløb var der kommet i alt fem tilbud på opgaven, som fordelte sig på et eller flere af de geografiske områder. Tilbudene er alene givet fra taxaforeninger, som regionen allerede i dag har aftaler med - aftaler som regionen overtog fra de tidligere amter.   

For den jyske del af regionen træder den nye aftale i kraft fra midten af i år, mens den nye aftale på Fyn får virkning fra 1. april 2009. Aftalerne løber til midten af 2011.

Yderligere oplysninger fås hos:

Sundhedsdirektør Jane Kraglund, tlf.: 76631430; mobil: 28993240.

Fuldmægtig Morten Jakobsen, tlf.: 76631365.

APPFWU02V