Skip til primært indhold

Stor interesse for partnerskaber

"Partnerskaber mellem for eksempel kommuner, børnepasningsinstitutioner og idrætsforeninger er fremtiden. Det giver børn flere muligheder for at være aktive, når der indgås partnerskaber omkring fysisk aktivitet. Det er derfor et klart satsningsområde for DGI. For kommunerne er det oplagt, fordi det ikke kræver mange midler – det kræver bare en anden tænkemåde", siger Søren Møller, DGI’s landsformand.

"Partnerskaber mellem myndigheder, idrætsorganisationer og lokale idrætsforeninger er en positiv samarbejdsmetode. På den måde kan alle gode idéer og alle gode kræfter bidrage til mere sundhed for borgerne", siger Carl Holst (V), der er formand for regionsrådet i Region Syddanmark.

Søren Møller og Carl Holst er blandt talerne på konferencen, hvor mange kommunale embedsmænd og DGI-konsulenter er mødt op for at lære mere om partnerskaber mellem idrætsforeninger og kommune. På konferencen lanceres også en guide i, hvordan kommuner, foreninger og institutioner indgår i givtige partnerskaber.

Og meget tyder på, at deltagerne vil sidde med stive øren. Ved tilmeldingen er de blevet spurgt om, hvor alvorligt de overvejer et indgå i partnerskaber med idrætsforeninger. Langt størsteparten var ude over de første overvejelser og på vej ind i konkrete partnerskaber.

Mere hensyn til barnets hverdag

"Partnerskaber er en effektiv metode, fordi det giver børn mulighed for at være fysisk aktive i sfo-tiden. Det er en måde at tage udgangspunkt i barnets hverdag – i stedet for at tænke i sektorer. Vi har for længe tænkt i sfo-, pædagog- og foreningstid, i stedet for at tænke i at lave tilbud der matcher børns tid og liv. Tænker vi på tværs giver det mere fysisk aktivitet og trivsel, fordi børnene får flere muligheder for at være aktive i sfo-tiden. Her er partnerskaber et vigtigt element", siger Søren Møller.

Konferencen arrangeres i samarbejde med Region Syddanmark og foregår 13. september 2007 kl. 10.00 – 15.00 i Odense Congress Center. Pressen er velkommen.

Arrangementet udspringer af det samarbejde, DGI Fyn og Region Syddanmark har haft fra 2004 – 2007 om Modelprojekt Børn og Unge i Bevægelse. Læs mere om partnerskabskonferencen på www.dgi.dk/fyn

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Arne Gårn, konsulent i Region Syddanmark, 29 20 12 81
  • Katja Nielsen, partnerskabskonsulent i DGI Fyn, 23 36 68 29
APPFWU01V