Skip til primært indhold

Prøv en videregående uddannelse

Brobygningsprojektet handler om, at de videregående uddannelser i Region Syddanmark i uge 43 slår dørene op i tre dage for elever på de syddanske ungdomsuddannelser. På den måde kan eleverne snuse lidt til de muligheder, de har for at få en videregående uddannelse i regionen.

"Vi ønsker, at flere unge i Region Syddanmark gennemfører en videregående uddannelse. Det er vigtigt for en region som vores, at vi uddanner de unge mennesker, så erhvervslivet har den fornødne velkvalificerede arbejdskraft. Studenterbroen er en vigtig brik i vores indsats på dette område, og derfor har vi også valgt at prioritere det ved at støtte med ca. en million kr. i år," siger Carl Holst, der er formand for regionsrådet.

Centerleder Peter Præstgaard ved Studievalg Fyn er også glad for initiativet.

"Det giver regionens unge en unik chance for at opleve undervisningen og miljøet på de videregående uddannelser i regionen. Det er vores overbevisning, at den bedste måde at få kendskab til uddannelserne er ved at besøge dem. Det giver mulighed for at deltage i undervisningen samt at tale med de studerende."

Kirsten Larsen, der er centerleder for Studievalg Sydjylland supplerer:

"Projektet er et fantastisk supplement til den vejledning, de unge møder i deres dagligdag på de gymnasiale uddannelser. Studievalg vejleder de unge om deres valg af uddannelse, hvordan man vælger, hvilke uddannelser der findes og meget andet, men vi kan ikke fortælle de unge, hvordan det er at gå på den enkelte uddannelse. Her må de unge selv ud og snuse på uddannelserne – og det giver regionen dem muligheden for."

Det nationale mål er, at 50% af de unge skal have en videregående uddannelse i 2015. Et mål, der kan være svært at nå i en region, hvor der i visse områder ikke er tradition for at tage en videregående uddannelse. Samtidig er der ofte store afstande til uddannelsesstederne.

Fakta:

Det er andet år, brobygningsprojektet kører som et samarbejde mellem regionen og de videregående uddannelser.

Region Syddanmark dækker de unges transportomkostninger til og fra uddannelsesstederne. Som noget nyt i 2007 er der mulighed for at få dækket omkostninger til overnatning, hvis man bor langt fra uddannelsesstederne. På den måde er det regionens håb, at der er flere deltagere fra udkantsområderne i 2007. Det forventes, at cirka 1.300 unge deltager i projektet.

Det er muligt at deltage i cirka 120 forskellige brobygningsforløb. Stort set alle videregående uddannelser i regionen deltager i projektet. Læs mere om projektet på www.studenterbroen.dk

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Centerleder Peter Præstgaard, Studievalg Fyn, ppr@studievalg.dk, 6011 1061
  • Centerleder Kirsten Hahn Larsen, Studievalg Sydjylland, khl@studievalg.dk, 3071 4691
  • Carsten Ulstrup, Uddannelse og Strukturfonde i Region Syddanmark, 7663 1997
APPFWU01V