Skip til primært indhold

Nye analyser fra Kærgård Plantage

Der er også PCB i gruberne, men i så lave niveauer at det knap kan måles.

Siden fundet af kviksølv er der lavet en bred screening for andre problematiske stoffer. Analyseresultaterne kommer løbende.

"Det er tilfredsstillende, at vi nu får undersøgt, om der skulle ligge andre giftstoffer i gruberne. Nu har vi de første resultater, der umiddelbart ikke giver anledning til at ændre kurs", siger Carl Holst (V), der er formand for regionsrådet.

"Vi er naturligvis i tæt dialog med de andre aktører i sagen om eventuelle konsekvenser af de analyser, der bliver lavet".

De firmaer, der er fundet egnet til at give tilbud på oprensningen, får også de nye resultater, så de kan tage det med i deres beregninger. Tilbuddene skal afleveres til Region Syddanmark 1. oktober.

De nye fund ændrer ikke ved de forholdsregler, der allerede er taget for at forhindre, at folk opholder sig i området.

Fakta:

Hvor: Der er taget fire jordprøver fra slamlaget og to lige under fra grube 1 og 2.
Hvad: Undersøgte stofgrupper (nye i forhold til tidligere analyser): Tjærestoffer, 50 grundstoffer, PCB (kan stamme fra fugemasse i byggeri og malingrester) og cyanid.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Trine Korsgaard, områdechef i Region Syddanmark, 29 20 15 60
APPFWU01V