Skip til primært indhold

Bred enighed om budget 2008

"Jeg er selvfølgelig super glad for, at der er bred enighed en række vigtige projekter", siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

"Det, vi nu er enige om, er så at sige det politiske fingeraftryk på den portion penge, vi får tildelt i 2008 til at løse vores opgaver for. Inden for psykiatrien bliver der blandt andet penge til bedre uddannelse af de medarbejdere, som skal hjælpe de sindslidende. Omkring behandlingen af kræft speeder vi op, så vi kan få endnu mere gang i de "behandlingspakker", som har vist sig effektive. Og endelig tager vi udfordringen med regeringens kvalitetsreform meget alvorlig. Vi er klar over, at der skal gøres en ekstra indsats for at fastholde og tiltrække gode medarbejdere".

Region Syddanmarks budget for 2008 er på omkring 20 mia. kr.

Rent teknisk bliver enigheden udmøntet i en række ændringsforslag fra forretningsudvalget, som i enighed fremsendes til regionsrådet. Regionsrådet vedtager Region Syddanmarks 2008-budget på sit møde den 1. oktober 2007.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Lokallisten har ikke repræsentanter i forretningsudvalget, men var inviteret til mødet. Dansk Folkeparti og Enhedslisten deltog i mødet og støtter forretningsudvalgets forslag. Lokallistens Jørgen Pless deltog ikke i mødet. Alt i alt vil det sige, at 40 ud af regionsrådets 41 medlemmer står bag forslaget.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10.
APPFWU01V