Skip til primært indhold

Aflyser borgermøder om udviklingsplan

Tre borgermøder om udkastet til politisk vision og strategi for Region Syddanmark i den kommende uge må aflyses. Møderne om ’det gode liv i Syddanmark’ skulle have været holdt på højskolerne i Ryslinge, Toftlund og Brandbjerg.

Det er udkastet til politisk vision og strategi for den regionale udviklingsplan, der er sendt i forhøring. Manglende tilmeldinger til de tre møder fik fredag regionen til at aflyse.

Mange har allerede været involveret i arbejdet med udkastet. 250 deltog i den indledende debat om udviklingsplanen. Senere meldte 210 sig til en række dialoggrupper, som udviklede visioner og handlingsforslag. Sideløbende har der været en tæt dialog med samtlige 22 kommuner om teksten i det udkast, der nu er lagt frem.  

De deltagere, som har tilmeldt sig borgermøderne, får direkte besked om aflysningerne. Aflysningerne forhindrer ingen i at kommentere regionens udkast. Frem til 3. oktober kan man aflevere sine kommentarer og forslag via regionens hjemmeside eller pr. post.  Se www.regionsyddanmark.dk/udviklingsplan

Den politiske vision og strategi indgår sammen med konkrete delstrategier og handlingsplaner i forslag til Regional UdviklingsPlan, som regionsrådet tager stilling til i december.

Derefter følger en ny debatfase, hvor borgerne kan være med, inden den endelige vedtagelse i juni 2008.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Afdelingschef Ebbe Jensen, Regional Udvikling. Tlf. 7663 1987. Mobil 2929 1987.
APPFWU02V