Skip til primært indhold

Åben debat om det gode liv i Syddanmark

Arbejdet med Syddanmarks første regionale udviklingsplan er nu så langt, at der foreligger et udkast til politisk vision og strategi. Derfor indbyder regionsrådet til tre borgermøder på Toftlund Teater & Musikhøjskole, Ryslinge Højskole og Brandbjerg Højskole.

Udkastet er baseret på en vision om det gode liv, med udsyn, frisind og bæredygtighed som de bærende værdier.

Regionsrådet er interesseret i synspunkter og kommentarer fra alle, der interesserer sig for at fastholde Syddanmark som et godt sted at bo og drive virksomhed.

- Det er nu, vi skaber rammerne for, hvordan vi ønsker at udvikle Syddanmark i de kommende årtier, så det er nu, man skal blande sig, siger regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S).

Et fælles projekt

Regionsrådet har ansvaret for at få udviklingsplanen på plads. Men at realisere idéerne forudsætter et samspil med de syddanske kommuner og alle andre parter, der er med til at drive udviklingen, siger Karsten Uno.

Den politiske vision og strategi laves derfor sammen med kommunerne. Desuden har et par hundrede borgere leveret input til udkastet ved at deltage i dialoggrupper på en række syddanske højskoler i foråret.

En konkurrencedygtig region

Vision og strategi indeholder de centrale pejlemærker, der skal gøre Syddanmark

konkurrencedygtig i den globale økonomi og binde regionen sammen.

Når forslag til Regional UdviklingsPlan om nogle måneder er på plads, er vision og strategi suppleret med konkrete delstrategier og handlingsplaner.

Derefter bliver der en ny offentlig debat, inden den endelige plan skal vedtages i juni 2008.

Borgermøderne, der har fælles indhold, afvikles således:
Toftlund Teater & Musikhøjskole - mandag 24. september, Ryslinge Højskole – onsdag 26, september, Brandbjerg Højskole – torsdag 27. september.

Alle møder starter kl. 17.30 og slutter kl. 20.30.

Tilmelding senest onsdag 19. september på www.regionsyddanmark.dk/udviklingsplan

På hjemmesiden kan du også se programmet og Udkast til overordnet politisk vision og strategi for udviklingen i Syddanmark.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen. Mobil 2163 1193.
  • Afdelingschef Ebbe Jensen, Regional Udvikling. Tlf. 7663 1987. Mobil 2920 1987.
APPFWU02V