Skip til primært indhold

146.000 kvinder i Region Syddanmark tilbydes brystkræft-undersøgelse

På Fyn har mammografi-screening været et tilbud siden 1993. Nu gælder tilbuddet alle kvinder i aldersgruppen i Region Syddanmark. Det drejer sig om i alt ca. 146.000 kvinder, der vil blive indbudt i løbet af de næste to år.

Screeningen foregår fra vogne, der kan flyttes rundt i hele regionen. Hensigten er at komme brugeren i møde, så de slipper for at skulle køre langt for at blive undersøgt.

- Jeg er meget tilfreds med, at Region Syddanmark nu kan tilbyde forebyggende undersøgelser over hele regionen og tæt på borgerne. Det er et skridt i den rigtige retning og vigtigt for at forebygge og bekæmpe kræften, siger Poul Erik Svendsen (S), 1. næstformand i regionsrådet.

På Fyn har man haft god erfaring med mammografi-screening:

- Screeningen giver os mulighed for at opdage kræften så tidligt, at sygdommen kan helbredes, og der vil være mulighed for at lave en brystbevarende operation, siger Walter Schwartz, ledende overlæge ved Mammograficentret, Odense Universitetshospital.

Den første screeningvogn blev taget i brug ved regionshuset i Vejle i formiddags, hvor 10 kvinder var indkaldt til undersøgelse.
Vognen skal stå i 1½ måned i Vejle. Derefter flyttes den til Aabenraa og dernæst til Esbjerg.

Screeningen skal på sigt ske fra tre vogne, der på skift skal stå i Vejle, Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Ribe, Varde, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Grindsted og Fredericia.
 
Kvinderne i det lokalområde, hvor vognen er parkeret, bliver indbudt med oplysninger om tid og sted for screeningen, og der vedlægges en folder om baggrund for screeningen. Samtidig med at kvinderne indbydes, vil deres egen læge modtage besked herom. Hermed kan de forberede sig på at besvare eventuelle spørgsmål.

Hvis kvinderne ikke er tilfredse med dato og tidspunkt for screeningen, kan de få en ny tid ved at henvende sig til Mammograficentret i Odense.

Svar på screeningsundersøgelsen sendes direkte til kvinden, men hvis det er nødvendigt med en supplerende undersøgelse, vil egen læge også blive underrettet.


Fakta:

Hvad er mammografiscreening?

Mammografiscreening er en røntgenundersøgelse af brystet. Røntgenbilledet kan vise godartede knuder, væskeansamlinger og selv meget små kræftknuder. Da man endnu ikke kender årsagerne til brystkræft, er mammografiscreening i dag den bedste måde at opdage sygdommen tidligt på.
Ved mammografiscreening har man mulighed for at påvise brystkræft så tidligt i forløbet, at en kræftknude endnu ikke kan føles. Jo mindre en knude er, når den opdages, jo større er muligheden for helbredelse og for en operation, der bevarer brystet.
Langt de fleste knuder kan opdages ved mammografiscreening. Der er nogle få, der på grund af et specielt vækstmønster i starten bedre kan føles end ses på billederne. Derfor er det vigtigt, også mellem screeningerne, at føle efter og være opmærksom på, om brystet forandrer sig, og i så fald opsøge egen læge.

Folkeundersøgelse for brystkræft

Undersøgelsen er frivillig. Kvinden kan til enhver tid melde sig fra og til igen. Billedoptagelsen foregår i screeningsvognen, og billederne sendes elektronisk dels til det lokale mammograficenter og dels til mammograficentret på Odense Universitetshospital. Begge steder granskes billederne af en erfaren røntgenlæge, som konfererer om resultatet. Hvis billederne er utilstrækkelige eller giver mistanke om noget unormalt, vil man indkalde til en supplerende undersøgelse.
Kvinder mellem 50 og 69 år vil blive tilbudt en mammografi-screening hvert 2. år.
Kørestolsbrugere kan ikke mammografiscreenes i vognene, men de kan ringe ind og få lavet en ny tid på mammograficentret.

Undersøgelse og behandling

De supplerende undersøgelser og eventuel behandling foregår som hidtil i Vejle, Aabenraa og Esbjerg.

Resultater

Erfaringerne fra screeningen på Fyn viser
- at en meget stor andel af de inviterede kvinder kommer til undersøgelsen > 80 %
- at ca. 2% indkaldes til supplerende undersøgelse.
- at ca. halvdelen af de, der indkaldes til supplerende undersøgelse, bliver opereret.

Kræftplan II

I forbindelse med sundhedsstyrelsens kræftplan II (2005) blev en styrkelse af forebyggelse af kræft fremlagt som et af hovedelementerne i planen. Brystkræft screening er en del af dette indsatsområde. Regionerne skal således i løbet af 2007 indføre brystkræftscreening som et tilbud til kvinder i aldersgruppen 50-69 år. I Region Syddanmark drejer det sig om ca. 146.000 kvinder, der er i målgruppen for alle de gamle amter (Fyn, Vejle, Ribe og Sønderjylland). Heraf bor ca. 2/3 i den jyske del af regionen.
Siden 1993 har man i Fyns Amt tilbudt brystkræftscreening til kvinder mellem 50-69 år.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Poul Erik Svendsen (S), 1. næstformand i regionsrådet, telefon 6443 2331, mobil 2920 1200.
  • Walter Schwartz, ledende overlæge ved Mammograficentret, Odense Universitetshospital, telefon 6541 1598.
APPFWU01V