Skip til primært indhold

Regionsrådet orienteres om status for sygehus-forhandlingerne

Her vil de få en status på forhandlingerne om, hvordan Fremtidens Sygehuse skal se ud. Det er Poul-Erik Svendsen (S) og Bent Poulsen (V), henholdsvis formand og næstformand i akut-udvalget, der skal fortælle, hvordan det går med de forhandlinger, som de står i spidsen for.

"I arbejdet med at forme Fremtidens Sygehuse har vi hele tiden gjort meget ud af at høre de involverede parter – både borgere, ansatte og eksperter", siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

"Det har også været vigtigt for os at få skabt en løsning, der er bredt forankret i regionsrådet. Forhandlingerne er trukket ud, og derfor er det naturligt at samle regionsrådet til et statusmøde."

Mødet holdes onsdag 24. oktober umiddelbart efter eftermiddagens møde i forretningsudvalget. Det er et lukket møde, så der vil ikke være adgang for pressen.

Forhandlingerne gik i gang i begyndelsen af september efter 1. høringsperiode, hvor 10 modeller for, hvordan Fremtidens Sygehuse kan se ud, var i offentlig høring. Der er ikke sat en deadline for, hvornår forhandlingerne skal være afsluttet, men på regionsrådsmødet 5. november skal én model sendes i høring. 20. december træffer regionsrådet den endelige beslutning.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Regionsrådsformand Carl Holst (V), 40 32 52 10
APPFWU02V