Skip til primært indhold

Pengene er fordelt for 2008

Det er rammerne for 2008-budgettet, der er lagt fast. På regionsrådsmødet i dag stemte 40 ud af regionsrådets 41 medlemmer for – kun Enhedslistens ene medlem stemte imod. Dermed er budgettet for 2008 vedtaget.

Til forskel fra amternes tid kan regionsrådet ikke opkræve skatter – og det er heller ikke muligt at flytte penge rundt mellem de tre hovedområder: Sundhed, Socialområdet og Regional udvikling.

”I den nye virkelighed handler det om at fastlægge politikker og formidle et klart budskab til vores institutioner om, hvad vi gerne vil have for pengene”, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Regionsrådet er ikke gået i detaljer med, hvordan pengene skal bruges. Men der er især peget på, at aktiviteterne skal målrettes de mest syge borgere – dem med kræft skal behandles hurtigere, og det skal være slut med at blive flyttet rundt fra sygehus til sygehus, når man er intensiv patient.

”Vi vil nøje følge udviklingen på området, så vi kan se, om udviklingen går den rette vej”, siger Carl Holst (V).

Andre indsatsområder i budgettet er:

  • Psykiatrien kan se frem til flere penge til uddannelse og opkvalificering af de ansatte
  • Der bliver flere penge til at arbejde med jordforurening
  • Ventetiden for behandling til traumatiserede flygtninge skal ned

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Regionsrådsformand Carl Holst (V), 40 32 52 10
  • Økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, 29 20 11 50
APPFWU02V