Skip til primært indhold

Hvordan skal udviklingshæmmede leve og bo i fremtidens Region Syddanmark

Det er det spørgsmål, Region Syddanmark stiller, når de i samarbejde med Nyborg Kommune og Landsforeningen LEV inviterer en kreds af medarbejdere og samarbejdspartnere til konference i Nyborg den 20. november 2007.

Det er debatten om Strandvænget, der gør spørgsmålet aktuelt: Hvis man i dag skulle bygge de 160 boliger, der er på Strandvænget, hvordan skulle de så se ud?
Strandvænget er ikke tidssvarende i dag, og der er behov for en afklaring af, hvilke boligformer der i fremtiden vil være hensigtsmæssige.
Det er derfor, at Region Syddanmark nu inviterer ledere, medarbejdere, pårørende, politikere og samarbejdspartnere til en konference, hvor man skal finde frem til, hvordan udviklingshæmmede borgere i regionen bedst kan leve og bo.

- Vi vil gerne gøre en indsats for at fremtidssikre boformerne for de udviklingshæmmede borgere, så vi kan fremme det gode liv og sikre at de kan leve og bo godt i vores region. Med denne konference indbyder vi folk til at komme og bidrage med deres erfaringer og konkrete ideer, så vi sammen kan nå dette mål, siger Bente Gertz Hansen (S).

Konferencen tager afsæt i handicappedes rettigheder, nordiske erfaringer, kreative processer og de erfaringer, som deltagerne bringer med sig.

Dagen vil være opdelt i en inspirationsdel og en fremtidsdel. Om formiddagen vil scenen blive sat gennem en række inspirerende oplæg. Disse vil der om eftermiddagen blive arbejdet videre med i workshops under overskriften ”Fremtidens boform”.

Indbudt til konferencen er en kreds af politikere fra kommuner og regionsrådet, ledere og nøglepersoner fra kommunerne, fag- og interesseorganisationer, Servicestyrelsen, Center for ligebehandling, Danske Regioner, andre regioner, Strandvænget, Det sociale område i Region Syddanmark.

Pressen er velkommen til at komme og deltage hele dagen. Har man kun mulighed for at være med noget af dagen, vil der fra kl. 15.45 være opsamling på de modeller og tanker, der er blevet udviklet i eftermiddagens workshops.

Konferencen finder sted tirsdag den 20. november kl. 08.30 - 17.00 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2 i Nyborg.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Bente Gertz Hansen, formand for Region Syddanmarks særlige udvalg vedr. social- og psykiatri samt specialundervisningsområdet, mobil 2172 7102.
  • Socialdirektør Anders Møller Jensen, Region Syddanmark, mobil 40 33 15 74.
APPFWU02V