Skip til primært indhold

Fire entreprenører vil rydde op i Kærgaard

Fire entreprenører bød i dag på opgaven med at grave forureningen op i grube 1 og 2 i Kærgaard Plantage, og to entreprenører bød på opgaven med at køre den forurenede jord væk og rense den.

De opgivne priser er totale budsummer. En hurtig gennemgang af tilbudene viser, at den reelle samlede pris for opgravning, bortkørsel og rensning forventes at ligge under 20 mio. kr. Det skyldes, at der fra budsummerne er delposter, som skal trækkes ud.

Budene på opgravningen lød:
1) Stürup, Roskilde – 8.148.049 kr.
2) Gustav Christensen, Herning – 7.283.500 kr.
3) RGS90, Roskilde – 7.816.240 kr.
4) Arkil, Vejle – 5.538.715 kr.

Budene på bortkørsel og rensning lød:
1) RGS90, Roskilde – 23.220.000 kr.
2) Arkil, Vejle – 33.345.000 kr.

Priserne er eksklusiv moms.
Hvis Arkil får begge opgaver, giver firmaet en ”rabat” på to mio. kr. Arkil har desuden indgivet et alternativ tilbud, som samlet lyder på 14.733.000 kr.

Tilbudene blev åbnet i dag kl. 13 i Regionshuset i Vejle. De bydende entreprenører var alle prækvalificerede til at byde på opgaverne.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Miljøministeriet og Region Syddanmark kikker nu nærmere på tilbudene og vurderer om de opfylder kravene til at løse opgaven. Det skal understreges, at prisen ikke alene er afgørende for, hvem der får opgaven. Efter planen afgør gruppen den 12. oktober 2007, hvem der får opgaverne. Derefter er der en såkaldt ”stand-stil-periode”, inden kontrakten kan underskrives den 22. oktober. Herefter kan oprydningsarbejdet gå i gang.

Opgaven består i at grave det mest forurenede materiale op i grube 1 og grube 2. Det vurderes, at det drejer sig om 5000 tons. Det forurenede materiale skal derefter køres bort, renses og derefter deponeres. De udgravede gruber fyldes op med rent sand. Arbejdet skal være færdigt inden badesæsonen 2008.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Områdechef Trine Korsgaard, Jordforurening, Region Syddanmark, mobil 29 20 15 60.
APPFWU01V