Skip til primært indhold

Der er taget hånd om problemerne på Egely

Fyens Stiftstidende skriver i dag om problemer på Egely – en institution for kriminalitetstruede unge drevet af Region Syddanmark.

En arbejdspladsvurdering, gennemført i sommer, har vist, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø på Egely. I vurderingen er der også fremført kritik af institutionens øverste ledelse.

Institutionens MED-udvalg (udvalget for medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø) har på et møde 7. september 2007 drøftet vurderingens resultater. Der er enighed om at arbejde konstruktivt med at løse de problemer, som undersøgelsen har afdækket.

MED-udvalget har blandt andet besluttet at sætte en undersøgelse i gang af ledelsesforholdene på institutionen.

Denne undersøgelse gennemføres i samarbejde med Region Syddanmarks HR-afdeling. MED-udvalget har aftalt at have en handleplan for det videre forløb klar 7. december i år.

"Forstanderen på Egely er sammen med MED-udvalget ved at udarbejde en plan for, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan forbedres på institutionen. Jeg har fuld tillid til at ledelse og medarbejdere i fællesskab kommer frem til en række fornuftige initiativer", siger Anders Møller Jensen, socialdirektør i Region Syddanmark.

"Egely har mange tunge brugere. Det betyder et hårdt arbejdsmiljø, der slider på medarbejderne. Derfor er vi selvfølgelig ekstra opmærksomme på at give medarbejderne gode arbejdsvilkår".

Egelys forstander Flemming Pommer tiltrådte sin stilling 1. januar 2007.

Egely består af en række afdelinger. Én af de åbne afdelinger – Bobjerg Skovgård – har siden foråret 2007 været midlertidig lukket.

En meget fastlåst personalesituation på afdelingen betød, at beboerne ikke fik et tilfredsstillende pædagogisk tilbud. Derfor besluttede Region Syddanmark i samarbejde med forstanderen og MED-udvalget at lukke afdelingen.

De første skridt er nu taget til at åbne afdelingen igen. Det forventes at kunne ske ved årsskiftet.

Fakta

Egely er en ungdomsinstitution for unge primært mellem 15 og 18 år.

De i alt otte forskellige afdelinger rummer blandt andet unge, der er varetægtsfængslede, som afsoner en dom eller som har brug for særlig hjælp i forbindelse med begyndende kriminalitet eller misbrugsproblemer.

Institutionen er fordelt fem steder på Fyn:

Administrationen, tre sikrede afdelinger og en særlig sikret afdeling er placeret i Nørre Aaby.
4 åbne afdelinger ligger i Stenstrup, Ørbæk, Otterup og Aarup.

Der er cirka 130 medarbejdere tilknyttet Egely og der er plads til 40 brugere.

Yderligere oplysninger

  • Socialdirektør Anders Møller Jensen, Region Syddanmark, mobil 40 33 15 74.
  • Forstander på Egely, Flemming Pommer, mobil 21 77 93 04.
APPFWU02V