Skip til primært indhold

40 år med psykiatri i Odense

Jubilæumsaktiviteterne finder sted mandag den 22. oktober, onsdag den 24. oktober – fredag den 26. oktober 2007. Der vil bl. a. være udstilling, åbent hus, debataften og foredrag.

Onsdag er der åbent hus, hvor en lang række patient- og pårørendeforeninger stiller op med faglige stande, så man kan få svar på spørgsmål om sygdomme, behandling og forebyggelse. Samme aften er der mulighed for at høre skuespiller Jens Arentzen fortælle om sin opvækst med en psykisk syg mor.

Torsdag er der inviteret til debataften, hvor hjerneforskeren Lone Frank og filosoffen Jørgen Hass diskuterer under overskriften: "Eksisterer den frie vilje, og har vi et ansvar for vores handlinger?"

Fredag er patienternes, de pårørende og medarbejdernes dag med fælles morgenbord, jubilæumsmenu og personalefest med revy.

Region Syddanmark håber med arrangementet at give såvel samarbejdspartnere som borgere og pårørende et indblik i såvel fortidens, nutidens og fremtidens psykiatri på Psykiatrisk afdeling i Odense og i Region Syddanmark.

Fakta

Der har været sindslidende på Odense Sygehus - nu Odense Universitetshospital - siden åbningen af sygehuset i 1912. I årtier blev patienterne indlagt på først medicinsk og siden neuromedicinsk afdeling.

I 1967 blev der oprettet en selvstændig psykiatrisk afdeling med status af statshospital. Afdelingen havde dengang 40 senge. I dag er afdelingen en af landets største med 115 senge og ca. 370 medarbejdere.

Psykiatrisk afdeling P i Odense er en højt specialiseret almen psykiatrisk afdeling, som behandler mennesker med skizofreni, stemningslidelser (herunder depression), angsttilstande og misbrug. Desuden er der specialafsnit til behandling af ældre og unge med psykiske lidelser. Distriktspsykiatri med ambulante aktiviteter udgør en væsentlig del af behandlingstilbudene. Som universitetsafdeling er forskning og uddannelse en integreret del af arbejdet, og afdelingen har to professorer.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Ledende overlæge Thorkil Sørensen, 65 41 41 11
  • Oversygeplejerske Erik Jensen, 65 41 41 31
APPFWU02V