Skip til primært indhold

Vækstforum fremmer det sunde liv

Det syddanske Vækstforum afsætter en ramme på 50 millioner kroner til udviklingen af det sunde liv. Beløbet fordeles over to år indenfor områderne ”sunde fødevarer” og ”nye hjælpemidler som led i en effektiv behandling”. De er begge områder, der forventes at have et stort udviklingspotentiale i den syddanske region.

Det sunde liv indgår som et indsatsområde i Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 og er overskriften på et erhvervsområde i vækst. Det sunde liv tager udgangspunkt i services og produkter, som strækker sig over blandt andet idræt, sunde fødevarer, sundhedsfremme og forebyggelse, behandling og rehabilitering samt andre aktiviteter, som har betydning for borgernes sundhed, helse, og livskvalitet.

Formand for det syddanske Vækstforum, regionsrådsformand Carl Holst (V) siger:
- Vi vil gerne bidrage til, at det sunde liv bliver en stærk salgsvare, der kan føre til udvikling af nye produkter og serviceydelser. Vi tror, at blandt andre Syddansk Universitet, regionens sygehuse og en lang række private virksomheder alle kan bidrage til at løfte indsatsen inden for det sunde liv.

C.C. Nielsen fra Nielsen & Nielsen Holding A/S, der indgår i Vækstforums formandskab, supplerer:
- Vi venter os meget af dette indsatsområde, som vi vil prioritere højt. Vi lægger vægt på, at ansøgere præsterer nogle store projekter – helst i en størrelsesorden af minimum 5 millioner kroner excl. medfinansiering – og at de gerne består af flere sammenhængende delprojekter. På den måde forventer vi en bredere regional forankring, større levedygtighed og eventuelt med afsmittende effekt til andre områder.

Vækstforum lægger vægt på, at aktiviteterne involverer alle relevante aktører og kompetencer i Syddanmark – gerne offentligt private partnerskaber – men også gerne nationalt og grænseoverskridende. 
 
Ansøgningsfristerne er Vækstforums generelle frister. Første ansøgningsfrist er d. 18. december 2007, og den efterfølgende ligger d. 13. marts 2008. Mandag d. 10. december 2007 holdes der informationsmøde på Syddansk Universitet om initiativet og ansøgningsmulighederne.

Uddybende information:
Inden for området ”sunde fødevarer” ønsker Vækstforum blandt andet at fremme projekter vedr. deling og kommercialisering af viden til udvikling af nye sunde fødevaretyper, projekter vedr. udvikling af kompetencer, der styrker virksomheders udviklingsarbejde med nye sunde produkter - og projekter vedr. fødevarer med sundhedsfremmeegenskaber.

Inden for området ”nye hjælpemidler som led i en effektiv behandling” ønsker Vækstforum blandt andet at fremme projekter vedr. design af hjælpemidler, spredning og iværksættelse af videndeling - og indsatser for realisering af forbedrings- og forretningsmuligheder baseret på intelligent anvendelse af nye teknologiske muligheder inden for pleje og behandlingssektoren, der kan skabe en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Carl Holst (V), regionsrådsformand, mobil 40 32 52 10.
  • Birgitte Hee Olesen, koordinator i Region Syddanmark, tlf: 7663 1901.
  • Stefan Brendstrup, koordinator i Region Syddanmark, tlf: 7663 1981.
APPFWU02V