Skip til primært indhold

Nyt forskningsprojekt med fokus på børns selvmordsforsøg

Klinik for selvmordstruede børn og unge i Odense har modtaget 1,5 millioner kroner fra staten til et forskningsprojekt.

Projektet har til formål at registrere hvor mange børn og unge, der kommer i behandling på landets sygehuse for selvmordsforsøg. Samtidig skal projektet indsamle viden om hvilke faktorer, der henholdsvis forhøjer og formindsker risikoen for selvmordsforsøg.

Herunder vil projektet fokusere på de faktorer, der mindsker risikoen for selvmordsforsøg blandt børn og unge, som ellers er i høj risiko-gruppen. Det drejer sig blandt andet om børn og unge, der har oplevet selvmord i familien. De vælger erfaringsmæssigt oftere selv at forsøge selvmord end øvrige unge.

Projektets resultater vil kunne bruges i forebyggelse af selvmord, og Klinik for selvmordstruede børn og unge ønsker i forlængelse af projektet at udarbejde anbefalinger, der sikrer, at sygehuse giver optimal behandling af og opfølgning på selvmordsforsøg.

I forbindelse med anbefalingerne vil klinikken sætte fokus på ”shared care”, der handler om, at sygehus, klinik og kommune i samarbejde skal hjælpe de selvmordstruede børn og unge.

De 1,5 millioner kroner til projektet kommer fra satspuljeaftalen for 2005-2008 på sundhedsområdet indgået mellem regeringen og en række partier i Folketinget.

Klinik for selvmordstruede børn og unge hører under Det børne- og
ungdomspsykiatriske Hus, Psykiatricenter Øst, på Odense Universitets Hospital.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Klinikleder Kim Juul Larsen, Klinik for selvmordstruede børn og unge, Det børne- og ungdomspsykiatriske hus, OUH, mobil 30 63 82 48.
APPFWU02V